หน้าแรก > ฮาวาย

Day 1 เมืองฮอนโนลูลู
Day 2 เกาะโอฮาอู - เพิร์ลฮาร์เบอร์ - ไชน่าทาวน์ - อิสระ
Day 3 เดินทางสู่สนามบิน
วันเวลาเดินทาง ราคา
20 - 31 พ.ค. 62 Pagoda Hotel 11,500
20 - 31 พ.ค. 62 Ohia Waikiki 12,000
20 - 31 พ.ค. 62 Holiday Inn Express 12,500
20 - 31 พ.ค. 62 Sheraton Princess Kaiulani 17,500
20 - 31 พ.ค. 62 Hilton Hawaiian Village 17,000
20 - 31 พ.ค. 62 Waikiki Beach Marriott Resort 18,500
Day 1 เมืองฮอนโนลูลู
Day 2 เกาะโอฮาอู - เพิร์ลฮาร์เบอร์ - ไชน่าทาวน์ - หาดไวกีกิ
Day 3 อิสระตามอัธยาศัย - โพนีเซี่ยน คัลเจอรัล เซ็นเตอร์
Day 4 เดินทางสู่สนามบิน
วันเวลาเดินทาง ราคา
20 - 31 พ.ค. 62 Pagoda Hotel 16,500
20 - 31 พ.ค. 62 Ohia Waikiki 17,000
20 - 31 พ.ค. 62 Holiday Inn Express 18,000
20 - 31 พ.ค. 62 Sheraton Princess Kaiulani 26,000
20 - 31 พ.ค. 62 Hilton Hawaiian Village 25,500
20 - 31 พ.ค. 62 Waikiki Beach Marriott Resort 27,500
Day 1 เมืองฮอนโนลูลู
Day 2 เกาะโอฮาอู - เพิร์ลฮาร์เบอร์ - ไชน่าทาวน์ - หาดไวกีกิ
Day 3 อิสระตามอัธยาศัย - โพนีเซี่ยน คัลเจอรัล เซ็นเตอร์
Day 4 อิสระเต็มวัน
Day 5 เดินทางสู่สนามบิน
วันเวลาเดินทาง ราคา
20 - 31 พ.ค. 62 Pagoda Hotel 19,000
20 - 31 พ.ค. 62 Ohia Waikiki 19,500
20 - 31 พ.ค. 62 Holiday Inn Express 21,500
20 - 31 พ.ค. 62 Sheraton Princess Kaiulani 31,500
20 - 31 พ.ค. 62 Hilton Hawaiian Village 30,500
20 - 31 พ.ค. 62 Waikiki Beach Marriott Resort 33,500
Day 1 เมืองฮอนโนลูลู
Day 2 เกาะโอฮาอู - เพิร์ลฮาร์เบอร์ - ไชน่าทาวน์ - หาดไวกีกิ
Day 3 อิสระตามอัธยาศัย - โพนีเซี่ยน คัลเจอรัล เซ็นเตอร์
Day 4 สนามบินฮอนโนลูลู - ไฮโล
Day 5 อิสระเต็มวัน
Day 6 เดินทางสู่สนามบิน
วันเวลาเดินทาง ราคา
20 - 31 พ.ค. 62 Pagoda Hotel 24,500
20 - 31 พ.ค. 62 Ohia Waikiki 25,500
20 - 31 พ.ค. 62 Holiday Inn Express 29,500
20 - 31 พ.ค. 62 Sheraton Princess Kaiulani 40,500
20 - 31 พ.ค. 62 Hilton Hawaiian Village 39,000
20 - 31 พ.ค. 62 - Waikiki Beach Marriott Resort 43,000