หน้าแรก > อินเดีย

GDQE2JAI XW001 India Quality Time 5D2N XW

5 วัน 2 คืน

25 ก.ค. - 26 ต.ค. 62


เริ่มต้น 15,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เดลลี
Day 2 เดลลี - ชัยปุระ – ป้อมแอมเบอร์ – ซิติพาเลส - ฮาวา มาฮาล
Day 3 ชัยปุระ – วัดพระพิฆเนศ - อักรา – อัครา ฟอร์ด - ทัชมาฮาล
Day 4 อักรา – เดลลี – กุตุบมีนาร์ - ประตูชัย (India Gate) – สนามบินเดลี
Day 5 เดลลี - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
วันเวลาเดินทาง ราคา
25 - 29 ก.ค. 62 17,900
8 - 12 ส.ค. 62 17,900
15 - 19 ส.ค. 62 15,900
22 - 26 ส.ค. 62 15,900
29 ส.ค. - 2 ก.ย. 62 15,900
12 - 16 ก.ย. 62 15,900
19 - 23 ก.ย. 62 15,900
26 - 30 ก.ย. 62 15,900
3 - 7 ต.ค. 62 15,900
10 - 14 ต.ค. 62 17,900
22 - 26 ต.ค. 62 15,900

GDZDEL01 อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี 5D3N TG

5 วัน 3 คืน

26 ก.ค. - 17 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 19,999.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี - เมืองเดลี - เมืองชัยปุระ
Day 2 ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด - พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด - ซิตี้ พาเลซ - ฮาวา มาฮาล
Day 3 เมืองอัครา - อัครา ฟอร์ท
Day 4 ทัชมาฮาล - เมืองเดลี - กุตับมีนาร์ - ประตูเมืองอินเดีย – ตลาดพื้นเมืองจันปาท - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี
Day 5 สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
วันเวลาเดินทาง ราคา
26 - 30 ก.ค. 62 21,999
13 - 17 ก.ย. 62 19,999
20 - 24 ก.ย. 62 20,999
27 ก.ย. - 1 ต.ค. 62 20,999
4 - 8 ต.ค. 62 21,999
11 - 15 ต.ค. 62 23,999
18 - 22 ต.ค. 62 22,999
20 - 24 ต.ค. 62 23,999
25 - 29 ต.ค. 62 21,999
8 - 12 พ.ย. 62 21,999
15 - 19 พ.ย. 62 21,999
22 - 26 พ.ย. 62 21,999
29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 62 21,999
6 - 10 ธ.ค. 62 23,999
7 - 11 ธ.ค. 62 23,999
13 - 17 ธ.ค. 62 22,999

GDZDEL02 อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี 6D4N TG

6 วัน 4 คืน

25 ก.ค. - 3 ก.ย. 62


เริ่มต้น 28,999.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี – สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์
Day 2 กุลมาร์ค - กุลมาร์ค กอนโดล่า - เทือกเขากุลมาร์ค - สวนโมกุล - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท - ทะเลสาบดาล
Day 3 สวนแอปเปิ้ล - พาฮาลแกม - ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย
Day 4 สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี - เมืองเดลี - เมืองอัครา
Day 5 ทัชมาฮาล - อัครา ฟอร์ท - เมืองเดลี - ประตูเมืองอินเดีย - ตลาดพื้นเมืองจันปาท - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี
Day 6 สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
วันเวลาเดินทาง ราคา
25 - 30 ก.ค. 62 29,999
15 - 20 ส.ค. 62 28,999
29 ส.ค. - 3 ก.ย. 62 28,999