หน้าแรก > อินเดีย

GDZDEL01 อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี 5D3N TG

5 วัน 3 คืน

8 พ.ย. - 17 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 21,999.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี - เมืองเดลี - เมืองชัยปุระ
Day 2 ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด - พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด - ซิตี้ พาเลซ - ฮาวา มาฮาล
Day 3 เมืองอัครา - อัครา ฟอร์ท
Day 4 ทัชมาฮาล - เมืองเดลี - กุตับมีนาร์ - ประตูเมืองอินเดีย – ตลาดพื้นเมืองจันปาท - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี
Day 5 สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
วันเวลาเดินทาง ราคา
8 - 12 พ.ย. 62 21,999
15 - 19 พ.ย. 62 21,999
22 - 26 พ.ย. 62 21,999
29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 62 21,999
6 - 10 ธ.ค. 62 23,999
7 - 11 ธ.ค. 62 23,999
13 - 17 ธ.ค. 62 22,999