หน้าแรก > ญี่ปุ่น

Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 สนามบินนิวชิโตเสะ – อาซาฮิกาว่า - อาบาชิริ
Day 3 ทะเลสาบอะบาชิริ – ล่องเรือตัดน้ำแข็ง – อาซาฮิกาว่า พิพิธภัณฑ์น้ำแข็งขั้วโลก - โรงแรม
Day 4 อาซาฮิกาว่า - ซัปโปโร
Day 5 ซัปโปโร - โอตารุ - ซัปโปโร
Day 6 สนามบินชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
6 - 11 ก.พ. 63 64,900

GDHJH-XJ53-B03 HAPPY HOKKAIDO SLOW LIFE 5D3N XJ

5 วัน 3 คืน

29 ต.ค. - 26 พ.ย. 62


เริ่มต้น 23,876.-
Day 1 สนามบินดอนเมือง
Day 2 สนามบินชิโตเซะ - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หุบเขาจิโกคุดานิ - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมี สีน้ำตาล -คิโรโระ รีสอร์ท - อาบน้ำแร่ - อาหารอินเตอร์บุฟเฟ่ต์
Day 3 เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำ - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -DUTY FREE - ถนนทานุกิโคจิ
Day 4 ตลาดโจไก อิจิบะ - อิสระท่องเที่ยว
Day 5 สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
29 ต.ค. - 2 พ.ย. 62 25,876
30 ต.ค. - 3 พ.ย. 62 25,876
31 ต.ค. - 4 พ.ย. 62 25,876
1 - 5 พ.ย. 62 23,876
2 - 6 พ.ย. 62 23,876
3 - 7 พ.ย. 62 23,876
4 - 8 พ.ย. 62 23,876
5 - 9 พ.ย. 62 23,876
6 - 10 พ.ย. 62 23,876
7 - 11 พ.ย. 62 23,876
8 - 12 พ.ย. 62 23,876
9 - 13 พ.ย. 62 23,876
10 - 14 พ.ย. 62 23,876
11 - 15 พ.ย. 62 23,876
12 - 16 พ.ย. 62 23,876
13 - 17 พ.ย. 62 23,876
14 - 18 พ.ย. 62 23,876
15 - 19 พ.ย. 62 23,876
16 - 20 พ.ย. 62 23,876
17 - 21 พ.ย. 62 23,876
18 - 22 พ.ย. 62 23,876
19 - 23 พ.ย. 62 23,876
20 - 24 พ.ย. 62 23,876
21 - 25 พ.ย. 62 23,876
22 - 26 พ.ย. 62 23,876

GDHJH-XJ53-B01 HAPPY HOKKAIDO SKI RESORT 5D3N XJ

5 วัน 3 คืน

23 พ.ย. 62 - 4 มี.ค. 63


เริ่มต้น 23,876.-
Day 1 สนามบินดอนเมือง
Day 2 สนามบินชิโตเซะ - หุบเขาจิโกคุดานิ - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมี สีน้ำตาล - คิโรโระ รีสอร์ท - อาบน้ำแร่ - อาหารอินเตอร์บุฟเฟ่ต์
Day 3 เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำ - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - DUTY FREE - ถนนทานุกิโคจิ
Day 4 ตลาดโจไก อิจิบะ - อิสระท่องเที่ยว
Day 5 สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
23 - 27 พ.ย. 62 23,876
24 - 28 พ.ย. 62 23,876
25 - 29 พ.ย. 62 23,876
26 - 30 พ.ย. 62 23,876
27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62 25,876
28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 62 25,876
29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 62 25,876
30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 62 25,876
1 - 5 ธ.ค. 62 28,876
2 - 6 ธ.ค. 62 26,876
3 - 7 ธ.ค. 62 26,876
4 - 8 ธ.ค. 62 26,876
5 - 9 ธ.ค. 62 28,876
6 - 10 ธ.ค. 62 28,876
7 - 11 ธ.ค. 62 26,876
8 - 12 ธ.ค. 62 26,876
9 - 13 ธ.ค. 62 26,876
10 - 14 ธ.ค. 62 28,876
11 - 15 ธ.ค. 62 26,876
12 - 16 ธ.ค. 62 26,876
13 - 17 ธ.ค. 62 26,876
14 - 18 ธ.ค. 62 26,876
15 - 19 ธ.ค. 62 28,876
16 - 20 ธ.ค. 62 28,876
17 - 21 ธ.ค. 62 28,876
18 - 22 ธ.ค. 62 28,876
19 - 23 ธ.ค. 62 28,876
20 - 24 ธ.ค. 62 28,876
21 - 25 ธ.ค. 62 28,876
22 - 26 ธ.ค. 62 28,876
23 - 27 ธ.ค. 62 28,876
24 - 28 ธ.ค. 62 29,876
25 - 29 ธ.ค. 62 36,876
26 - 30 ธ.ค. 62 36,876
27 - 31 ธ.ค. 62 36,876
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 39,876
29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 39,876
30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 39,876
31 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 35,876
1 - 5 ม.ค. 63 28,876
2 - 6 ม.ค. 63 28,876
3 - 7 ม.ค. 63 28,876
4 - 8 ม.ค. 63 28,876
5 - 9 ม.ค. 63 27,876
6 - 10 ม.ค. 63 27,876
7 - 11 ม.ค. 63 28,876
8 - 12 ม.ค. 63 28,876
9 - 13 ม.ค. 63 28,876
10 - 14 ม.ค. 63 28,876
11 - 15 ม.ค. 63 28,876
12 - 16 ม.ค. 63 27,876
13 - 17 ม.ค. 63 27,876
14 - 18 ม.ค. 63 28,876
15 - 19 ม.ค. 63 28,876
16 - 20 ม.ค. 63 28,876
17 - 21 ม.ค. 63 28,876
18 - 22 ม.ค. 63 28,876
19 - 23 ม.ค. 63 27,876
20 - 24 ม.ค. 63 27,876
21 - 25 ม.ค. 63 28,876
22 - 26 ม.ค. 63 28,876
23 - 27 ม.ค. 63 28,876
24 - 28 ม.ค. 63 28,876
25 - 29 ม.ค. 63 28,876
26 - 30 ม.ค. 63 27,876
27 - 31 ม.ค. 63 27,876
28 ม.ค. - 1 ก.พ. 63 30,876
29 ม.ค. - 2 ก.พ. 63 30,876
30 ม.ค. - 3 ก.พ. 63 30,876
31 ม.ค. - 4 ก.พ. 63 30,876
11 - 15 ก.พ. 63 28,876
12 - 16 ก.พ. 63 28,876
13 - 17 ก.พ. 63 28,876
14 - 18 ก.พ. 63 28,876
15 - 19 ก.พ. 63 28,876
16 - 20 ก.พ. 63 27,876
17 - 21 ก.พ. 63 27,876
18 - 22 ก.พ. 63 28,876
19 - 23 ก.พ. 63 28,876
20 - 24 ก.พ. 63 28,876
21 - 25 ก.พ. 63 28,876
22 - 26 ก.พ. 63 28,876
23 - 27 ก.พ. 63 27,876
24 - 28 ก.พ. 63 27,876
25 - 29 ก.พ. 63 28,876
26 ก.พ. - 1 มี.ค. 63 28,876
27 ก.พ. - 2 มี.ค. 63 28,876
28 ก.พ. - 3 มี.ค. 63 28,876
29 ก.พ. - 4 มี.ค. 63 28,876

GDZHOK12 Japan Hokkaido Asahikawa Sapporo 5D3N XJ

5 วัน 3 คืน

30 ต.ค. - 20 พ.ย. 62


เริ่มต้น 24,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
Day 2 ฮอกไกโด - อาซาฮิกาว่า - หมู่บ้านราเมง - อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง – กระเช้าคุโรดาเกะ - น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - อิออน
Day 3 อุทยานโมอาย – พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - ถนนซาไกมาชิ - ดิวตี้ฟรี – บุฟเฟ่ต์ชาบูหมู + ขาปูยักษ์
Day 4 มหาวิทยาลัยฮอกไกโด - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก มิตซุย เอ้าท์เล็ต - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
Day 5 สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
30 ต.ค. - 3 พ.ย. 62 28,999
31 ต.ค. - 4 พ.ย. 62 28,999
1 - 5 พ.ย. 62 25,999
2 - 6 พ.ย. 62 24,999
6 - 10 พ.ย. 62 25,999
7 - 11 พ.ย. 62 25,999
8 - 12 พ.ย. 62 25,999
9 - 13 พ.ย. 62 25,999
13 - 17 พ.ย. 62 25,999
14 - 18 พ.ย. 62 25,999
15 - 19 พ.ย. 62 25,999
16 - 20 พ.ย. 62 25,999
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
Day 2 โอซาก้า - สะพานโทเกทสึเคียว – สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า - ปราสาททอง – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ศาลเจ้าเฮอัน - อิออน
Day 3 วัดเรียวไกซัง โยโกคุราจิ - ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
Day 4 นารา - วัดโทไดจิ - ตลาดคุโรมง – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ
Day 5 กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
วันเวลาเดินทาง ราคา
30 ต.ค. - 3 พ.ย. 62 25,999
31 ต.ค. - 4 พ.ย. 62 25,999
1 - 5 พ.ย. 62 26,999
6 - 10 พ.ย. 62 26,999
7 - 11 พ.ย. 62 26,999
8 - 12 พ.ย. 62 26,999
9 - 13 พ.ย. 62 26,999
13 - 17 พ.ย. 62 26,999
14 - 18 พ.ย. 62 26,999
15 - 19 พ.ย. 62 26,999
16 - 20 พ.ย. 62 26,999
20 - 24 พ.ย. 62 26,999
21 - 25 พ.ย. 62 26,999
22 - 26 พ.ย. 62 26,999
23 - 27 พ.ย. 62 26,999
27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62 26,999
28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 62 26,999
29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 62 26,999
30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 62 26,999

GDZHOK13 Noboribetsu Otaru Sapporo 5D3N XJ

5 วัน 3 คืน

20 พ.ย. 62 - 4 ม.ค. 63


เริ่มต้น 25,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
Day 2 ฮอกไกโด - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
Day 3 ลานกิจกรรมหิมะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ชาบูหมู + ขาปูยักษ์
Day 4 ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - อุทยานโมอาย - พระอะตะมะ ไดบุตสึ - ตลาดปลา ซัปโปโรโจไง - ดิวตี้ฟรี - มิตซุย เอ้าท์เล็ต
Day 5 สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
20 - 24 พ.ย. 62 25,999
21 - 25 พ.ย. 62 25,999
22 - 26 พ.ย. 62 25,999
23 - 27 พ.ย. 62 25,999
26 - 30 พ.ย. 62 25,999
27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62 27,999
28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 62 27,999
29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 62 27,999
30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 62 27,999
4 - 8 ธ.ค. 62 28,999
6 - 10 ธ.ค. 62 30,999
7 - 11 ธ.ค. 62 28,999
11 - 15 ธ.ค. 62 28,999
12 - 16 ธ.ค. 62 28,999
13 - 17 ธ.ค. 62 28,999
14 - 18 ธ.ค. 62 28,999
17 - 21 ธ.ค. 62 30,999
18 - 22 ธ.ค. 62 30,999
19 - 23 ธ.ค. 62 30,999
20 - 24 ธ.ค. 62 30,999
21 - 25 ธ.ค. 62 30,999
22 - 26 ธ.ค. 62 30,999
23 - 27 ธ.ค. 62 30,999
24 - 28 ธ.ค. 62 31,999
25 - 29 ธ.ค. 62 35,999
26 - 30 ธ.ค. 62 35,999
27 - 31 ธ.ค. 62 38,999
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 38,999
29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 38,999
30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 36,999
31 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 36,999

GDZNRT20 ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ อิบารากิ 6D3N XJ

6 วัน 3 คืน

29 ต.ค. - 5 พ.ย. 62


เริ่มต้น 26,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
Day 2 นาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - แวะเก็บภาพประทับใจทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
Day 3 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - ศาลเจ้าโคมิตาเดะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอชิโนะฮัคไค - ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ
Day 4 อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
Day 5 พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค - ชมความงดงามของดอกโคชิอะ - วัดนาริตะ – อิออน สนามบินนาริตะ
Day 6 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
29 ต.ค. - 3 พ.ย. 62 26,999
30 ต.ค. - 4 พ.ย. 62 26,999
31 ต.ค. - 5 พ.ย. 62 26,999

GDZHND03 Japan Tokyo Fuji Odaiba 5D3N JL

5 วัน 3 คืน

21 พ.ย. - 11 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 29,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮาเนดะ
Day 2 ฮาเนดะ - ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ - กระเช้าคาจิ คาจิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ - ทานขาปูยักษ์
Day 3 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ
Day 4 ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุ- ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ช้อปปิ้งย่านชิบูย่า - โอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ
Day 5 ฮาเนดะ - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
21 - 25 พ.ย. 62 29,999
28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 62 29,999
4 - 8 ธ.ค. 62 31,999
7 - 11 ธ.ค. 62 31,999
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 สนามบินเซนได - ปราสาทสึรุงะ - เมืองไอสุ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ – ทะเลสาบอินาวะชิโระ – เมืองฟุกุชิมะ - อิออน มอลล์
Day 3 หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก - ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) - อิสระเล่นสกี ณ ซาโอะ สกี ออนเซ็น เซนได – กินซังออนเซน - ช้อปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด
Day 4 ซากปราสาทเซนได - รูปปั้นไดแคนนอน - วัดโกไดโดะ – ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เล็ท
Day 5 สนามบินไซนได - สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
8 - 12 ก.พ. 63 37,999
15 - 19 ก.พ. 63 35,999
29 ก.พ. - 4 มี.ค. 63 35,999
7 - 11 มี.ค. 63 37,999
14 - 18 มี.ค. 63 37,999
21 - 25 มี.ค. 63 37,999
Day 1 กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 สนามบินเซนได - เมืองอิวาเตะ - วัดจูซนจิ - หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ - อิออน มอลล์
Day 3 ปราสาทสึรุงะ - เมืองไอสุ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - ทะเลสาบอินาวะชิโระ - เมืองฟุกุชิมะ
Day 4 หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก - ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) - อิสระเล่นสกี ณ ซาโอะ สกี ออนเซ็น เซนได - กินซังออนเซน - ช้อปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด
Day 5 ซากปราสาทเซนได - รูปปั้นไดแคนนอน - วัดโกไดโดะ – ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เล็ท
Day 6 สนามบินไซนได - สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
21 - 26 ม.ค. 63 39,999
28 ม.ค. - 2 ก.พ. 63 39,999
4 - 9 ก.พ. 63 39,999
11 - 16 ก.พ. 63 39,999
18 - 23 ก.พ. 63 39,999
25 ก.พ. - 1 มี.ค. 63 39,999
3 - 8 มี.ค. 63 41,999
10 - 15 มี.ค. 63 41,999
17 - 22 มี.ค. 63 41,999

GDJP08 JAPAN AUTUMN KANTO 6D3N TG

6 วัน 3 คืน

6 - 11 พ.ย. 62


เริ่มต้น 41,900.-
Day 1 กรุงเทพ ฯ – สนามบินฮาเนดะ ( 23.15 – 06.55 )
Day 2 ฮาเนดะ – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – โมมิจิ ไคโร อุโมงค์ใบเมเปิ้ล – ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
Day 3 ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – โอชิโนะ ฮัคไค – โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – ช้อปปิ้งชินจูกุ
Day 4 โตเกียว – อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” *** เพียงท่านละ 2,600 บาท ***
Day 5 โตเกียว – อิบารากิ – สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค – ศาลเจ้าเมจิ – ถนนต้นแปะก๊วย อิโซนามิกิ – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – ฮาเนดะ
Day 6 สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพ ฯ ( 00.20 – 05.25 )
วันเวลาเดินทาง ราคา
6 - 11 พ.ย. 62 41,900

GDJP02 JAPAN OSAKA KYOTO WAKAYAMA 5D3N TG

5 วัน 3 คืน

14 - 25 พ.ย. 62


เริ่มต้น 41,900.-
Day 1 กรุงเทพ ฯ – สนามบินคันไซ ( 23.05 – 06.25 )
Day 2 คันไซ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – อาราชิยาม่า (สะพานโทเก็ตสึเคียว) – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ช้อปปิ้งย่านกิออน – โอซาก้า
Day 3 โอซาก้า – อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ” (ไม่มีบริการรถบัส) **ซื้อทัวร์เสริมท่านละ 2,600 บาท**
Day 4 โอซาก้า – วาคายาม่า – ปราสาทวาคายาม่า (ด้านนอก) – ตลาด คุโรชิโอะ – สถานีแมวเหมียว – โอซาก้า – ชินไซบาชิ
Day 5 ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งเอออนพลาซ่า – สนามบินคันไซ – กรุงเทพ ฯ ( 17.25 – 22.00 )
วันเวลาเดินทาง ราคา
14 - 18 พ.ย. 62 41,900
21 - 25 พ.ย. 62 41,900

GDJP11 JAPAN NIKKO SENDAI 6D3N TG

6 วัน 3 คืน

30 ต.ค. - 4 พ.ย. 62


เริ่มต้น 43,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ ( 23.45 – 06.55 )
Day 2 ฮาเนดะ – นิกโก้ – สะพานชินเคียว – น้ำตกริวซู – อาเคจิไดระ (นั่งกระเช้า) – ชิโอบะระออนเซน
Day 3 ชิโอบะระ – หมู่บ้านโบราณโออูชิจูกุ – ทะเลสาบโกะชิกิ คินุมะ – เซนได – ช้อปปิ้งอิจิบันโจ
Day 4 เซนได – ถนนโจเซ็นจิโดริ – ช้อปปิ้งนาสุ เอ้าท์เลท – อิบารากิ – สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค
Day 5 อิบารากิ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ศาลเจ้าเมจิ – ถนนกินโกะ – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – สนามบินฮาเนดะ
Day 6 สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพ ฯ ( 00.20 – 05.25 )
วันเวลาเดินทาง ราคา
30 ต.ค. - 4 พ.ย. 62 43,900

GDJP04 JAPAN AUTUMN KYUSHU 5D3N TG

5 วัน 3 คืน

27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 44,900.-
Day 1 กรุงเทพ ฯ – สนามบินฟุกุโอกะ ( 01.00 – 08.10 )
Day 2 ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เมืองคิทซูกิ – เนินซุยะโนะซะกะ – บ่อน้ำแร่นรกจิโกกุเมกุริ (2บ่อ) – เบปปุ
Day 3 เบปปุ – หมู่บ้านยูฟุอิน – ทะเลสาบคินริน (ใบไม้เปลี่ยนสี) – ฟุกุโอกะ – วัดนันโซอิน
Day 4 ฟุกุโอกะ – ซางะ – ศาลเจ้ายูโตคุ อินาริ – โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – ฟุกุโอกะ – ช้อปปิ้งเทนจิน & คาแนล
Day 5 สนามบินฟุกุโอกะ – กรุงเทพ ฯ ( 11.40 – 15.40 )
วันเวลาเดินทาง ราคา
27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62 44,900