หน้าแรก > ญี่ปุ่น

Day 1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
Day 2 นาโกย่า - ชมซากุระบริเวณแม่น้ำซาไก - ทาคายาม่า - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า -เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน มอลล์
Day 3 ปราสาทมัตซึโมโต้ - ไร่วาซาบิไดโอะ - โทยาม่า - สวนอาซาฮี ฟุนะกาว่า - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
Day 4 เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - ทางเดินนักปราชญ์ - นาโกย่า - มิตซุยเอ้าท์เล็ท
Day 5 สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
1 - 5 เม.ย. 63 27,999
3 - 7 เม.ย. 63 29,999
5 - 9 เม.ย. 63 29,999
8 - 12 เม.ย. 63 29,999
10 - 14 เม.ย. 63 35,999
12 - 16 เม.ย. 63 35,999
15 - 19 เม.ย. 63 29,999
Day 1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
Day 2 นาโกย่า - ศาลเจ้าอิเสะ - ถนนโอคาเงะโยโกะโจ - มิตซุยเอ้าท์เล็ท - เมืองกิฟุ
Day 3 ชมซากุระบริเวณแม่น้ำซาไก - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - สะพานนาคะบาชิ - ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน
Day 4 เกียวโต - เส้นทางนักปราชญ์ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - ปราสาททอง - โอซาก้า
Day 5 ปราสาทโอซาก้า - สวนอนุสรณ์บัมปาคุ - ตลาดปลาคุโรมง - ดิวตี้ฟรี - ชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ
Day 6 สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
1 - 6 เม.ย. 63 29,999
3 - 8 เม.ย. 63 31,999
4 - 9 เม.ย. 63 31,999
12 - 17 เม.ย. 63 37,999
13 - 18 เม.ย. 63 35,999
15 - 20 เม.ย. 63 27,999
17 - 22 เม.ย. 63 27,999
18 - 23 เม.ย. 63 27,999
22 - 27 เม.ย. 63 27,999
24 - 29 เม.ย. 63 27,999
25 - 30 เม.ย. 63 27,999
26 เม.ย. - 1 พ.ค. 63 27,999

GDGQ2NRT-XJ007 Tokyo ซากุระ ฮาเฮ 5D3N XJ

5 วัน 3 คืน

10 - 17 เม.ย. 63


เริ่มต้น 32,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – โตเกียว (สนามบินนาริตะ ) (XJ600/ 23.45-08.00+1)
Day 2 โตเกียว (สนามบินนาริตะ)-วัดนาริตะ-วัดอาซากุสะ- โตเกียว สกายทรี - โอชิโนะฮัคไก –แช่ออนเซ็น- บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
Day 3 ภูเขาไฟฟูจิ-โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เลต -พิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว-ช้อปปิ้งชินจูกุ
Day 4 ชมซากุระ สวนอุเอโนะ-โอไดบะ– ไดเวอร์ซิตี้- อควาซิตี้-พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุทสึ – อิออน มอลล์
Day 5 โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (XJ601/ 09.15 – 14.05 น.)
วันเวลาเดินทาง ราคา
10 - 14 เม.ย. 63 37,900
11 - 15 เม.ย. 63 37,900
12 - 16 เม.ย. 63 37,900
13 - 17 เม.ย. 63 37,900

GDGQ2CTS-XW001 Hokkaido Have Fun สงกรานต์เดย์ 4D3N XW

4 วัน 3 คืน

5 - 25 เม.ย. 63


เริ่มต้น 40,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) (XW146 04.00 – 12.15 +1) – โนโบริเบทสึ – ภูเขาไฟโชวะชินซัน – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ทะเลสาบโทยะ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
Day 2 เคียวโกคุ – สวนฟุคิดาชิ – โอตารุ – อิออน มอลล์ – KIRORO RESORT – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
Day 3 โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – JTC DUTY FREE – ตลาดซัปโปโรโจไง – MITSUI OUTLET PARK SAPPORO – ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
Day 4 เนินแห่งพระพุทธเจ้า – โมอายแห่งเมืองฮอกไกโด – ผ่านชมทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – ผ่านชมหอนาฬิกาซัปโปโร – สวนโอโดริ – สนามบินชิโตเซะ (XW145 14.55 – 19.55)
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 9 เม.ย. 63 42,900
7 - 11 เม.ย. 63 42,900
12 - 16 เม.ย. 63 49,900
14 - 18 เม.ย. 63 45,900
19 - 23 เม.ย. 63 40,900
21 - 25 เม.ย. 63 40,900
Day 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ )(TG670 23.45 -08.30+1)
Day 2 ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – โกดังอิฐแดง – นั่งกระเช้าชมวิวฮาโกดาเตะ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
Day 3 ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ย่านโมโตมาจิ – ภูเขาไฟโชวะชินซัน – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ทะเลสาบโทยะ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
Day 4 โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – เนินแห่งพระพุทธเจ้า – โมอายแห่งเมืองฮอกไกโด – MITSUI OUTLET PARK SAPPORO – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
Day 5 ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ร้านจำหน่ายของฝาก – ตลาดปลาซัปโปโรโจไง – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
Day 6 ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG671 10.30-15.30)
วันเวลาเดินทาง ราคา
2 - 7 เม.ย. 63 55,900
7 - 12 เม.ย. 63 55,900
9 - 14 เม.ย. 63 60,900
11 - 16 เม.ย. 63 62,900
13 - 18 เม.ย. 63 62,900
16 - 21 เม.ย. 63 53,900
Day 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) [TG640 / 22.30-06.20+1]
Day 2 โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - สวนสันติภาพ เฮวะโคเอน - โอชิโนะฮัคไก - แช่ออนเซ็น - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
Day 3 ภูเขาไฟฟูจิ - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
Day 4 โตเกียวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมบัตรเข้า)
Day 5 วัดอาซากุสะ - ชมซากุระริมแม่น้ำสุมิดะ- ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ชมซากุระสวนอุเอโนะ -โอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ - สนามบินฮาเนดะ
Day 6 สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) [TG661 / 00.20-04.50]
วันเวลาเดินทาง ราคา
10 - 15 เม.ย. 63 53,900

GDGQ2KIX-TG010 Osaka Tokyo ซากุระ ช้อปเพลิน 6D4N TG

6 วัน 4 คืน

3 - 8 เม.ย. 63


เริ่มต้น 55,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ) (TG622 23.59-07.20)
Day 2 โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ – เมืองนาโกย่า – ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
Day 3 วัดนิตไทจิ – ทะเลสาบฮามานะ – กิจกรรมชงชา – โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท – เมนูขาปูยักษ์ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
Day 4 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ตามสภาพอากาศ) – ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ
Day 5 อิสระช้อปปิ้งเมืองโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
Day 6 ชมซากุระ สวนอุเอโนะ – อิออน มอลล์ – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG677 17.30-22.30)
วันเวลาเดินทาง ราคา
3 - 8 เม.ย. 63 55,900

GDGQ2KIX-TG011 Osaka Nagoya Tokyo Spring สงกรานต์ 7D4N TG

7 วัน 4 คืน

11 - 20 เม.ย. 63


เริ่มต้น 59,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ ) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ) (TG622 23.59-07.20)
Day 2 โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – อาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ตสึเคียว – ป่าไผ่ – ศาลเจ้าฟูจิมิ อินาริ – ช้อปปิ้ง JR KYOTO STATION
Day 3 ทะเลสาบ บิวะ – ศาลเจ้าชิราฮิเงะ – ถนนต้นสน Metasequoia Namiki – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET JAZZ DREAM – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
Day 4 เมืองกุโจฮะจิมัง – พิพิธภัณฑ์กุโจฮะจิมัง – ชมการสาธิตระบำพื้นเมือง – ร้านมีด Hamono-ya Sansu – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองมัตสึโมโต้
Day 5 ทะเลสาบคาวากูจิโกะ – กิจกรรมชงชา – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – โตเกียว – ชินจูกุ
Day 6 วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชิบูย่า – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ – อควาซิตี้ – โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ)
Day 7 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรรภูมิ) (TG661 00.20-05.25)
วันเวลาเดินทาง ราคา
11 - 17 เม.ย. 63 59,900
14 - 20 เม.ย. 63 59,900