หน้าแรก > ญี่ปุ่น

Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 สนามบินนิวชิโตเสะ – อาซาฮิกาว่า - อาบาชิริ
Day 3 ทะเลสาบอะบาชิริ – ล่องเรือตัดน้ำแข็ง – อาซาฮิกาว่า พิพิธภัณฑ์น้ำแข็งขั้วโลก - โรงแรม
Day 4 อาซาฮิกาว่า - ซัปโปโร
Day 5 ซัปโปโร - โอตารุ - ซัปโปโร
Day 6 สนามบินชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
6 - 11 ก.พ. 63 64,900

GDHJH-XJ53-B01 HAPPY HOKKAIDO SKI RESORT 5D3N XJ

5 วัน 3 คืน

11 ธ.ค. 62 - 4 มี.ค. 63


เริ่มต้น 26,876.-
Day 1 สนามบินดอนเมือง
Day 2 สนามบินชิโตเซะ - หุบเขาจิโกคุดานิ - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมี สีน้ำตาล - คิโรโระ รีสอร์ท - อาบน้ำแร่ - อาหารอินเตอร์บุฟเฟ่ต์
Day 3 เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำ - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - DUTY FREE - ถนนทานุกิโคจิ
Day 4 ตลาดโจไก อิจิบะ - อิสระท่องเที่ยว
Day 5 สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
11 - 15 ธ.ค. 62 26,876
12 - 16 ธ.ค. 62 26,876
13 - 17 ธ.ค. 62 26,876
14 - 18 ธ.ค. 62 26,876
15 - 19 ธ.ค. 62 28,876
16 - 20 ธ.ค. 62 28,876
17 - 21 ธ.ค. 62 28,876
18 - 22 ธ.ค. 62 28,876
19 - 23 ธ.ค. 62 28,876
20 - 24 ธ.ค. 62 28,876
21 - 25 ธ.ค. 62 28,876
22 - 26 ธ.ค. 62 28,876
23 - 27 ธ.ค. 62 28,876
24 - 28 ธ.ค. 62 29,876
25 - 29 ธ.ค. 62 36,876
26 - 30 ธ.ค. 62 36,876
27 - 31 ธ.ค. 62 36,876
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 39,876
29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 39,876
30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 39,876
31 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 35,876
1 - 5 ม.ค. 63 28,876
2 - 6 ม.ค. 63 28,876
3 - 7 ม.ค. 63 28,876
4 - 8 ม.ค. 63 28,876
5 - 9 ม.ค. 63 27,876
6 - 10 ม.ค. 63 27,876
7 - 11 ม.ค. 63 28,876
8 - 12 ม.ค. 63 28,876
9 - 13 ม.ค. 63 28,876
10 - 14 ม.ค. 63 28,876
11 - 15 ม.ค. 63 28,876
12 - 16 ม.ค. 63 27,876
13 - 17 ม.ค. 63 27,876
14 - 18 ม.ค. 63 28,876
15 - 19 ม.ค. 63 28,876
16 - 20 ม.ค. 63 28,876
17 - 21 ม.ค. 63 28,876
18 - 22 ม.ค. 63 28,876
19 - 23 ม.ค. 63 27,876
20 - 24 ม.ค. 63 27,876
21 - 25 ม.ค. 63 28,876
22 - 26 ม.ค. 63 28,876
23 - 27 ม.ค. 63 28,876
24 - 28 ม.ค. 63 28,876
25 - 29 ม.ค. 63 28,876
26 - 30 ม.ค. 63 27,876
27 - 31 ม.ค. 63 27,876
28 ม.ค. - 1 ก.พ. 63 30,876
29 ม.ค. - 2 ก.พ. 63 30,876
30 ม.ค. - 3 ก.พ. 63 30,876
31 ม.ค. - 4 ก.พ. 63 30,876
11 - 15 ก.พ. 63 28,876
12 - 16 ก.พ. 63 28,876
13 - 17 ก.พ. 63 28,876
14 - 18 ก.พ. 63 28,876
15 - 19 ก.พ. 63 28,876
16 - 20 ก.พ. 63 27,876
17 - 21 ก.พ. 63 27,876
18 - 22 ก.พ. 63 28,876
19 - 23 ก.พ. 63 28,876
20 - 24 ก.พ. 63 28,876
21 - 25 ก.พ. 63 28,876
22 - 26 ก.พ. 63 28,876
23 - 27 ก.พ. 63 27,876
24 - 28 ก.พ. 63 27,876
25 - 29 ก.พ. 63 28,876
26 ก.พ. - 1 มี.ค. 63 28,876
27 ก.พ. - 2 มี.ค. 63 28,876
28 ก.พ. - 3 มี.ค. 63 28,876
29 ก.พ. - 4 มี.ค. 63 28,876

GDZHOK13 Noboribetsu Otaru Sapporo 5D3N XJ

5 วัน 3 คืน

11 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63


เริ่มต้น 28,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
Day 2 ฮอกไกโด - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
Day 3 ลานกิจกรรมหิมะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ชาบูหมู + ขาปูยักษ์
Day 4 ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - อุทยานโมอาย - พระอะตะมะ ไดบุตสึ - ตลาดปลา ซัปโปโรโจไง - ดิวตี้ฟรี - มิตซุย เอ้าท์เล็ต
Day 5 สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
11 - 15 ธ.ค. 62 28,999
12 - 16 ธ.ค. 62 28,999
13 - 17 ธ.ค. 62 28,999
14 - 18 ธ.ค. 62 28,999
17 - 21 ธ.ค. 62 30,999
18 - 22 ธ.ค. 62 30,999
19 - 23 ธ.ค. 62 30,999
20 - 24 ธ.ค. 62 30,999
21 - 25 ธ.ค. 62 30,999
22 - 26 ธ.ค. 62 30,999
23 - 27 ธ.ค. 62 30,999
24 - 28 ธ.ค. 62 31,999
25 - 29 ธ.ค. 62 35,999
26 - 30 ธ.ค. 62 35,999
27 - 31 ธ.ค. 62 38,999
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 38,999
29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 38,999
30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 36,999
31 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 36,999
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 สนามบินเซนได - ปราสาทสึรุงะ - เมืองไอสุ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ – ทะเลสาบอินาวะชิโระ – เมืองฟุกุชิมะ - อิออน มอลล์
Day 3 หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก - ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) - อิสระเล่นสกี ณ ซาโอะ สกี ออนเซ็น เซนได – กินซังออนเซน - ช้อปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด
Day 4 ซากปราสาทเซนได - รูปปั้นไดแคนนอน - วัดโกไดโดะ – ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เล็ท
Day 5 สนามบินไซนได - สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
8 - 12 ก.พ. 63 37,999
15 - 19 ก.พ. 63 35,999
29 ก.พ. - 4 มี.ค. 63 35,999
7 - 11 มี.ค. 63 37,999
14 - 18 มี.ค. 63 37,999
21 - 25 มี.ค. 63 37,999
Day 1 กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 สนามบินเซนได - เมืองอิวาเตะ - วัดจูซนจิ - หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ - อิออน มอลล์
Day 3 ปราสาทสึรุงะ - เมืองไอสุ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - ทะเลสาบอินาวะชิโระ - เมืองฟุกุชิมะ
Day 4 หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก - ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) - อิสระเล่นสกี ณ ซาโอะ สกี ออนเซ็น เซนได - กินซังออนเซน - ช้อปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด
Day 5 ซากปราสาทเซนได - รูปปั้นไดแคนนอน - วัดโกไดโดะ – ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เล็ท
Day 6 สนามบินไซนได - สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
21 - 26 ม.ค. 63 39,999
28 ม.ค. - 2 ก.พ. 63 39,999
4 - 9 ก.พ. 63 39,999
11 - 16 ก.พ. 63 39,999
18 - 23 ก.พ. 63 39,999
25 ก.พ. - 1 มี.ค. 63 39,999
3 - 8 มี.ค. 63 41,999
10 - 15 มี.ค. 63 41,999
17 - 22 มี.ค. 63 41,999