หน้าแรก > ญี่ปุ่น

Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 สนามบินนิวชิโตเสะ – อาซาฮิกาว่า - อาบาชิริ
Day 3 ทะเลสาบอะบาชิริ – ล่องเรือตัดน้ำแข็ง – อาซาฮิกาว่า พิพิธภัณฑ์น้ำแข็งขั้วโลก - โรงแรม
Day 4 อาซาฮิกาว่า - ซัปโปโร
Day 5 ซัปโปโร - โอตารุ - ซัปโปโร
Day 6 สนามบินชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
6 - 11 ก.พ. 63 64,900
Day 1 สนามบินดอนเมือง
Day 2 สนามบินดอนเมือง – สนามบินชิโตเซะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ
Day 3 ลานกิจกรรมหิมะ - โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
Day 4 อุทยานโมอาย - พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ - หอนาฬิกาซัปโปโร - ดิวตี้ฟรี - มิตซุย เอ้าท์เล็ต – บุฟเฟ่ต์ชาบูหมูต้นตำหรับ + ขาปู
Day 5 ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก - สนามบินซับโปโร - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
12 - 16 ก.พ. 63 25,999
14 - 18 ก.พ. 63 25,999
19 - 23 ก.พ. 63 25,999
21 - 25 ก.พ. 63 25,999
26 ก.พ. - 1 มี.ค. 63 25,999
28 ก.พ. - 3 มี.ค. 63 25,999
4 - 8 มี.ค. 63 25,999
6 - 10 มี.ค. 63 25,999
11 - 15 มี.ค. 63 25,999
13 - 17 มี.ค. 63 25,999
18 - 22 มี.ค. 63 25,999
20 - 24 มี.ค. 63 25,999
Day 1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
Day 2 นาโกย่า - ศาลเจ้าอิเสะ - ถนนโอคาเงะโยโกะโจ - มิตซุยเอ้าท์เล็ท - เมืองกิฟุ
Day 3 ชมซากุระบริเวณแม่น้ำซาไก - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - สะพานนาคะบาชิ - ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน
Day 4 เกียวโต - เส้นทางนักปราชญ์ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - ปราสาททอง - โอซาก้า
Day 5 ปราสาทโอซาก้า - สวนอนุสรณ์บัมปาคุ - ตลาดปลาคุโรมง - ดิวตี้ฟรี - ชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ
Day 6 สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
19 - 24 มี.ค. 63 25,999
20 - 25 มี.ค. 63 29,999
21 - 26 มี.ค. 63 29,999
22 - 27 มี.ค. 63 29,999
23 - 28 มี.ค. 63 29,999
24 - 29 มี.ค. 63 29,999
25 - 30 มี.ค. 63 29,999
26 - 31 มี.ค. 63 29,999
27 มี.ค. - 1 เม.ย. 63 29,999
29 มี.ค. - 3 เม.ย. 63 29,999
30 มี.ค. - 4 เม.ย. 63 29,999
1 - 6 เม.ย. 63 29,999
3 - 8 เม.ย. 63 31,999
4 - 9 เม.ย. 63 31,999
12 - 17 เม.ย. 63 37,999
13 - 18 เม.ย. 63 35,999
15 - 20 เม.ย. 63 27,999
17 - 22 เม.ย. 63 27,999
18 - 23 เม.ย. 63 27,999
22 - 27 เม.ย. 63 27,999
24 - 29 เม.ย. 63 27,999
25 - 30 เม.ย. 63 27,999
26 เม.ย. - 1 พ.ค. 63 27,999

GDHJH-XJ53-B01 HAPPY HOKKAIDO SKI RESORT 5D3N XJ

5 วัน 3 คืน

28 ม.ค. - 4 มี.ค. 63


เริ่มต้น 27,876.-
Day 1 สนามบินดอนเมือง
Day 2 สนามบินชิโตเซะ - หุบเขาจิโกคุดานิ - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมี สีน้ำตาล - คิโรโระ รีสอร์ท - อาบน้ำแร่ - อาหารอินเตอร์บุฟเฟ่ต์
Day 3 เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำ - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - DUTY FREE - ถนนทานุกิโคจิ
Day 4 ตลาดโจไก อิจิบะ - อิสระท่องเที่ยว
Day 5 สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
28 ม.ค. - 1 ก.พ. 63 30,876
29 ม.ค. - 2 ก.พ. 63 30,876
30 ม.ค. - 3 ก.พ. 63 30,876
31 ม.ค. - 4 ก.พ. 63 30,876
11 - 15 ก.พ. 63 28,876
12 - 16 ก.พ. 63 28,876
13 - 17 ก.พ. 63 28,876
14 - 18 ก.พ. 63 28,876
15 - 19 ก.พ. 63 28,876
16 - 20 ก.พ. 63 27,876
17 - 21 ก.พ. 63 27,876
18 - 22 ก.พ. 63 28,876
19 - 23 ก.พ. 63 28,876
20 - 24 ก.พ. 63 28,876
21 - 25 ก.พ. 63 28,876
22 - 26 ก.พ. 63 28,876
23 - 27 ก.พ. 63 27,876
24 - 28 ก.พ. 63 27,876
25 - 29 ก.พ. 63 28,876
26 ก.พ. - 1 มี.ค. 63 28,876
27 ก.พ. - 2 มี.ค. 63 28,876
28 ก.พ. - 3 มี.ค. 63 28,876
29 ก.พ. - 4 มี.ค. 63 28,876
Day 1 สนามบินดอนเมือง
Day 2 สนามบินดอนเมือง – สนามบินชิโตเซะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ
Day 3 ลานกิจกรรมหิมะ - โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
Day 4 อุทยานโมอาย - พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ - หอนาฬิกาซัปโปโร - ดิวตี้ฟรี - มิตซุย เอ้าท์เล็ต – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
Day 5 ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก - สนามบินซับโปโร
วันเวลาเดินทาง ราคา
12 - 16 ก.พ. 63 27,999
14 - 18 ก.พ. 63 27,999
19 - 23 ก.พ. 63 27,999
21 - 25 ก.พ. 63 27,999
26 ก.พ. - 1 มี.ค. 63 27,999
28 ก.พ. - 3 มี.ค. 63 27,999
4 - 8 มี.ค. 63 27,999
6 - 10 มี.ค. 63 27,999
11 - 15 มี.ค. 63 27,999
13 - 17 มี.ค. 63 27,999
18 - 22 มี.ค. 63 27,999
20 - 24 มี.ค. 63 27,999
Day 1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
Day 2 นาโกย่า - ชมซากุระบริเวณแม่น้ำซาไก - ทาคายาม่า - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า -เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน มอลล์
Day 3 ปราสาทมัตซึโมโต้ - ไร่วาซาบิไดโอะ - โทยาม่า - สวนอาซาฮี ฟุนะกาว่า - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
Day 4 เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - ทางเดินนักปราชญ์ - นาโกย่า - มิตซุยเอ้าท์เล็ท
Day 5 สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
1 - 5 เม.ย. 63 27,999
3 - 7 เม.ย. 63 29,999
5 - 9 เม.ย. 63 29,999
8 - 12 เม.ย. 63 29,999
10 - 14 เม.ย. 63 35,999
12 - 16 เม.ย. 63 35,999
15 - 19 เม.ย. 63 29,999
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน มอลล์
Day 3 ลานกิจกรรมหิมะ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชา - ปราสาททอง - ศาลเจ้าคิตาโน่ – ริงกุเอ้าท์เล็ท
Day 4 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
Day 5 ปราสาทโอซาก้า – ศาลเจ้าสุมิโยชิไทฉะ - ตลาดปลาคุโรมง - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบิน
Day 6 สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
7 - 12 ก.พ. 63 32,999
12 - 17 ก.พ. 63 30,999
21 - 26 ก.พ. 63 31,999
6 - 11 มี.ค. 63 31,999
13 - 18 มี.ค. 63 31,999
19 - 24 มี.ค. 63 31,999
Day 1 สนามบินดอนเมือง
Day 2 สนามบินชิโตเซะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ถนนซาไกมาชิ
Day 3 สกีรีสอร์ท - โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง - จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
Day 4 อุทยานโมอาย - พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ - ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก - มิตซุย เอ้าท์เล็ต - ดิวตี้ฟรี – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
Day 5 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
Day 6 หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ - อิออน มอลล์ - สนามบินซับโปโร
วันเวลาเดินทาง ราคา
29 ก.พ. - 5 มี.ค. 63 30,999
2 - 7 มี.ค. 63 30,999
7 - 12 มี.ค. 63 30,999
9 - 14 มี.ค. 63 30,999
14 - 19 มี.ค. 63 30,999
16 - 21 มี.ค. 63 30,999
21 - 26 มี.ค. 63 30,999
23 - 28 มี.ค. 63 30,999
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 โอซาก้า – เกียวโต - วัดไดโกจิ – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ศาลเจ้าเฮอัน - ปราสาททอง - มิตซุย เอ้าท์เล็ท
Day 3 ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ –สะพานนาคะบาชิ - ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน มอลล์
Day 4 ลานสกี - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
Day 5 ตลาดปลาคุโรมง - วัดสุมิโยชิไทฉะ - ริงกุ เอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 9 ก.พ. 63 32,999
6 - 10 ก.พ. 63 33,999
7 - 11 ก.พ. 63 33,999
12 - 16 ก.พ. 63 32,999
13 - 17 ก.พ. 63 32,999
14 - 18 ก.พ. 63 32,999
19 - 23 ก.พ. 63 32,999
20 - 24 ก.พ. 63 32,999
21 - 25 ก.พ. 63 32,999
26 ก.พ. - 1 มี.ค. 63 32,999
27 ก.พ. - 2 มี.ค. 63 32,999
28 ก.พ. - 3 มี.ค. 63 32,999
4 - 8 มี.ค. 63 35,999
11 - 15 มี.ค. 63 35,999
18 - 22 มี.ค. 63 35,999
21 - 25 มี.ค. 63 35,999
Day 1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
Day 2 สนามบินซัปโปโร - เมืองฮาโกดาเตะ - สวนสาธารณะโกเรียวคาคุ - โกดังอิฐแดงริมน้ำ - เนินฮาจิมันซากะ
Day 3 ศาลากลางฮาโกดาเตะเก่า - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
Day 4 ลานกิจกรรมหิมะ – เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ - ดิวตี้ฟรี อิออน
Day 5 อุทยานโมอาย - พระอะตะมะไดบุตสึ - ตลาดปลาซัปโปโรโจไง - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ - มิตซุยเอ้าเล็ท
Day 6 สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
10 - 15 ก.พ. 63 32,999
11 - 16 ก.พ. 63 32,999
12 - 17 ก.พ. 63 32,999
13 - 18 ก.พ. 63 32,999
14 - 19 ก.พ. 63 32,999
15 - 20 ก.พ. 63 32,999
16 - 21 ก.พ. 63 32,999
17 - 22 ก.พ. 63 32,999
18 - 23 ก.พ. 63 32,999
19 - 24 ก.พ. 63 32,999
20 - 25 ก.พ. 63 32,999
21 - 26 ก.พ. 63 32,999
22 - 27 ก.พ. 63 32,999
23 - 28 ก.พ. 63 32,999
24 - 29 ก.พ. 63 32,999
25 ก.พ. - 1 มี.ค. 63 32,999
26 ก.พ. - 2 มี.ค. 63 32,999
27 ก.พ. - 3 มี.ค. 63 32,999
28 ก.พ. - 4 มี.ค. 63 32,999
29 ก.พ. - 5 มี.ค. 63 32,999
1 - 6 มี.ค. 63 32,999
2 - 7 มี.ค. 63 32,999
3 - 8 มี.ค. 63 32,999
4 - 9 มี.ค. 63 32,999
5 - 10 มี.ค. 63 32,999
6 - 11 มี.ค. 63 32,999
7 - 12 มี.ค. 63 32,999
8 - 13 มี.ค. 63 32,999
9 - 14 มี.ค. 63 32,999
10 - 15 มี.ค. 63 32,999
11 - 16 มี.ค. 63 32,999
12 - 17 มี.ค. 63 32,999
13 - 18 มี.ค. 63 32,999
14 - 19 มี.ค. 63 32,999
15 - 20 มี.ค. 63 32,999
16 - 21 มี.ค. 63 32,999
17 - 22 มี.ค. 63 32,999
18 - 23 มี.ค. 63 32,999
19 - 24 มี.ค. 63 32,999
20 - 25 มี.ค. 63 32,999
21 - 26 มี.ค. 63 32,999
22 - 27 มี.ค. 63 32,999
23 - 28 มี.ค. 63 32,999
25 - 30 มี.ค. 63 32,999
26 - 31 มี.ค. 63 32,999
28 มี.ค. - 2 เม.ย. 63 32,999
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 สนามบินเซนได - ปราสาทสึรุงะ - เมืองไอสุ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ – ทะเลสาบอินาวะชิโระ – เมืองฟุกุชิมะ - อิออน มอลล์
Day 3 หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก - ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) - อิสระเล่นสกี ณ ซาโอะ สกี ออนเซ็น เซนได – กินซังออนเซน - ช้อปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด
Day 4 ซากปราสาทเซนได - รูปปั้นไดแคนนอน - วัดโกไดโดะ – ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เล็ท
Day 5 สนามบินไซนได - สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
8 - 12 ก.พ. 63 37,999
15 - 19 ก.พ. 63 35,999
29 ก.พ. - 4 มี.ค. 63 35,999
7 - 11 มี.ค. 63 37,999
14 - 18 มี.ค. 63 37,999
21 - 25 มี.ค. 63 37,999
Day 1 กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 สนามบินเซนได - เมืองอิวาเตะ - วัดจูซนจิ - หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ - อิออน มอลล์
Day 3 ปราสาทสึรุงะ - เมืองไอสุ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - ทะเลสาบอินาวะชิโระ - เมืองฟุกุชิมะ
Day 4 หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก - ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) - อิสระเล่นสกี ณ ซาโอะ สกี ออนเซ็น เซนได - กินซังออนเซน - ช้อปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด
Day 5 ซากปราสาทเซนได - รูปปั้นไดแคนนอน - วัดโกไดโดะ – ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เล็ท
Day 6 สนามบินไซนได - สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
28 ม.ค. - 2 ก.พ. 63 39,999
4 - 9 ก.พ. 63 39,999
11 - 16 ก.พ. 63 39,999
18 - 23 ก.พ. 63 39,999
25 ก.พ. - 1 มี.ค. 63 39,999
3 - 8 มี.ค. 63 41,999
10 - 15 มี.ค. 63 41,999
17 - 22 มี.ค. 63 41,999