หน้าแรก > ลาว

Day 1 กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด
Day 2 ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-บ้านช่างไห-น้ำตกตาดกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ
Day 3 วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
26 - 28 ก.ค. 62 14,900
27 - 29 ก.ค. 62 15,900
10 - 12 ส.ค. 62 15,900