หน้าแรก > พม่า

GDZRGN06 ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3D2N 8M

3 วัน 2 คืน

10 ต.ค. 62 - 13 ม.ค. 63


เริ่มต้น 9,999.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมิงกะลาดง – เมืองย่างกุ้ง – เมืองหงสา – พระราชวังบุเรนอง – เจดีย์ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา) – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – พระธาตุอินทร์แขวน
Day 2 พระธาตุอินทร์แขวน – ตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย – พระนอนยิ้มหวาน – เจดีย์ไจ้ปุ่น (พระ 4 ทิศ) – เมืองย่างกุ้ง – ตลาดสก็อต – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
Day 3 เมืองย่างกุ้ง – วัดคาบาเอ – ร่วมพิธีเทินพระธาตุ – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทะทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนยิ้มหวาน – สนามบินมิงกะลาดง – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
10 - 12 ต.ค. 62 10,999
11 - 13 ต.ค. 62 11,999
12 - 14 ต.ค. 62 12,999
17 - 19 ต.ค. 62 10,999
19 - 21 ต.ค. 62 10,999
24 - 26 ต.ค. 62 10,999
25 - 27 ต.ค. 62 10,999
26 - 28 ต.ค. 62 10,999
31 ต.ค. - 2 พ.ย. 62 10,999
2 - 4 พ.ย. 62 10,999
7 - 9 พ.ย. 62 9,999
9 - 11 พ.ย. 62 10,999
14 - 16 พ.ย. 62 10,999
21 - 23 พ.ย. 62 10,999
28 - 30 พ.ย. 62 10,999
30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 62 10,999
5 - 7 ธ.ค. 62 11,999
6 - 8 ธ.ค. 62 11,999
13 - 15 ธ.ค. 62 10,999
14 - 16 ธ.ค. 62 10,999
20 - 22 ธ.ค. 62 10,999
21 - 23 ธ.ค. 62 10,999
26 - 28 ธ.ค. 62 10,999
27 - 29 ธ.ค. 62 12,999
28 - 30 ธ.ค. 62 12,999
29 - 31 ธ.ค. 62 13,999
30 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 13,999
31 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 13,999
9 - 11 ม.ค. 63 10,999
10 - 12 ม.ค. 63 10,999
11 - 13 ม.ค. 63 10,999
Day 1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
Day 2 พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-เจดีย์ชเวดากอง
Day 3 ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
26 - 28 ก.ค. 62 12,900
27 - 29 ก.ค. 62 12,900
2 - 4 ส.ค. 62 11,900
9 - 11 ส.ค. 62 12,900
10 - 12 ส.ค. 62 14,900
17 - 19 ส.ค. 62 11,900
24 - 26 ส.ค. 62 11,900
31 ส.ค. - 2 ก.ย. 62 11,900
7 - 9 ก.ย. 62 11,900
14 - 16 ก.ย. 62 11,900
21 - 23 ก.ย. 62 11,900
28 - 30 ก.ย. 62 11,900
Day 1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน -นั่งกระเช้าไฟฟ้า(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
Day 2 พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
Day 3 ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-วัดบารมี-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
26 - 28 ก.ค. 62 13,900
2 - 4 ส.ค. 62 11,900
3 - 5 ส.ค. 62 11,900
9 - 11 ส.ค. 62 13,900
10 - 12 ส.ค. 62 14,900
16 - 18 ส.ค. 62 11,900
23 - 25 ส.ค. 62 11,900
30 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 12,900
Day 1 กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พุกาม-จุดชมวิวทะเลเจดีย์-เจดีย์บูพญา-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก
Day 2 พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-มัณฑะเลย์ -อมรปุระ- สะพานไม้อูเบ็ง
Day 3 มัณฑะเลย์-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
3 - 5 ส.ค. 62 12,900
16 - 18 ส.ค. 62 11,900
23 - 25 ส.ค. 62 12,900
30 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 12,900
6 - 8 ก.ย. 62 12,900
20 - 22 ก.ย. 62 12,900

GDBZMDL01 Myanmar MANDALAY BAGAN 3D2N FD

3 วัน 2 คืน

26 ก.ค. - 12 ส.ค. 62


เริ่มต้น 11,999.-
Day 1 กรุงเทพ ฯ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินมัณฑะเลย์ - เมืองมัณฑะเลย์ - เมืองพุกาม - จุดชมวิวทะเลเจดีย์ - เจดีย์บูพญา - ชมโชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดโบราณ
Day 2 เมืองพุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล - วัดสัญพัญญู - วิหารธรรมยันจี - มัณฑะเลย์ - เมืองอมรปุระ - สะพานไม้อูเบ็ง
Day 3 มัณฑะเลย์ - พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอ - สนามบินมัณฑะเลย์ - สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
26 - 28 ก.ค. 62 11,999
10 - 12 ส.ค. 62 12,999
Day 1 กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม
Day 2 พุกาม-ทะเลเจดีย์-เจดีย์ชเวซานดอว์-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล- วัดสัญพัญญู - วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์
Day 3 มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
Day 4 ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
26 - 29 ก.ค. 62 15,900
9 - 12 ส.ค. 62 15,900
23 - 26 ส.ค. 62 13,900
30 ส.ค. - 2 ก.ย. 62 12,900
6 - 9 ก.ย. 62 13,900
20 - 23 ก.ย. 62 12,900
27 - 30 ก.ย. 62 13,900

GDZMDL05 Mandalay Pugam Minggun Amornpura 4D3N PG

4 วัน 3 คืน

26 ก.ค. 62 - 2 ม.ค. 63


เริ่มต้น 12,999.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ – เมืองมัณฑะเลย์ – เมืองพุกาม – ชมวิวพระอาทิตย์ตก – ทะเลเจดีย์
Day 2 เมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันดา – วัดมนุหะ – วัดกุบยางกี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี
Day 3 พุกาม – เมืองอมรปุระ – สะพานไม้อูเบง – มัณฑะเลย์ – เมืองมินกุน – ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมินกุน – เจดีย์ชินพิวเม
Day 4 ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – เมืองสกายน์ – เจดีย์กวงมูดอ – วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอร์ – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
26 - 29 ก.ค. 62 16,999
2 - 5 ส.ค. 62 13,999
9 - 12 ส.ค. 62 16,999
16 - 19 ส.ค. 62 14,999
23 - 26 ส.ค. 62 14,999
30 ส.ค. - 2 ก.ย. 62 14,999
6 - 9 ก.ย. 62 13,999
13 - 16 ก.ย. 62 13,999
20 - 23 ก.ย. 62 14,999
27 - 30 ก.ย. 62 14,999
3 - 6 ต.ค. 62 14,999
4 - 7 ต.ค. 62 14,999
10 - 13 ต.ค. 62 15,999
11 - 14 ต.ค. 62 16,999
17 - 20 ต.ค. 62 14,999
18 - 21 ต.ค. 62 14,999
24 - 27 ต.ค. 62 14,999
25 - 28 ต.ค. 62 14,999
31 ต.ค. - 3 พ.ย. 62 14,999
1 - 4 พ.ย. 62 14,999
7 - 10 พ.ย. 62 13,999
8 - 11 พ.ย. 62 14,999
14 - 17 พ.ย. 62 14,999
15 - 18 พ.ย. 62 14,999
21 - 24 พ.ย. 62 14,999
22 - 25 พ.ย. 62 14,999
28 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62 14,999
29 พ.ย. - 2 ธ.ค. 62 14,999
5 - 8 ธ.ค. 62 15,999
6 - 9 ธ.ค. 62 15,999
7 - 10 ธ.ค. 62 15,999
12 - 15 ธ.ค. 62 14,999
13 - 16 ธ.ค. 62 14,999
14 - 17 ธ.ค. 62 14,999
19 - 22 ธ.ค. 62 14,999
20 - 23 ธ.ค. 62 14,999
21 - 24 ธ.ค. 62 14,999
26 - 29 ธ.ค. 62 16,999
27 - 30 ธ.ค. 62 17,999
28 - 31 ธ.ค. 62 18,999
29 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 18,999
30 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 18,999

GDBZMDL04 Myanmar Mandalay 4D3N FD

4 วัน 3 คืน

26 ก.ค. - 12 ส.ค. 62


เริ่มต้น 13,999.-
Day 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ - เมืองมัณฑะเลย์ - เมืองพุกาม - จุดชมวิวทะเลเจดีย์
Day 2 เมืองพุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอานันดา - วัดมนุหะ - วัดกุบยางกี - เจดีย์ติโลมินโล - วิหารธรรมมายันจี - มัณฑะเลย์
Day 3 เมืองมัณฑะเลย์ - เมืองมินกุน - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมินกุน - เจดีย์ชินพิวเม - วัดชเวนันดอร์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ - วัดกุโสดอ
Day 4 เมืองมัณฑะเลย์ - ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - สะพานไม้สักอูเบ็ง - ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
26 - 29 ก.ค. 62 13,999
9 - 12 ส.ค. 62 14,999
Day 1 กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์
Day 2 มัณฑะเลย์ - พุกาม- วัดเจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา- วัดมนุหา – วัดกุบยางกี – วัดติโลมินโล – วัดสัญพัญญู - วิหารธรรมยันจี- เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด
Day 3 พุกาม- มัณฑะเลย์ – เที่ยวเมืองมิงกุน – หมู่บ้านมิงกุน – เจดีย์มิงกุน – ล่องแม่น้ำอิระวดี - ระฆังมิงกุน - พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
Day 4 ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-วัดมหากันดายงค์-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
26 - 29 ก.ค. 62 19,900
9 - 12 ส.ค. 62 19,900
23 - 26 ส.ค. 62 17,900
30 ส.ค. - 2 ก.ย. 62 17,900
6 - 9 ก.ย. 62 17,900
20 - 23 ก.ย. 62 17,900
27 - 30 ก.ย. 62 17,900