หน้าแรก > เกาหลีใต้

GDBGSSSF-0509-1 Budget Go Seoul 5D3N Budget Airline

5 วัน 3 คืน

4 ส.ค. - 3 ต.ค. 62


เริ่มต้น 12,900.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ - เมืองเคียงกีโด
Day 3 เมืองเคียงกีโด – กรุงโซล
Day 4 กรุงโซล
Day 5 กรุงโซล – สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
4 - 8 ส.ค. 62 15,900
6 - 10 ส.ค. 62 15,900
7 - 11 ส.ค. 62 15,900
9 - 13 ส.ค. 62 16,900
11 - 15 ส.ค. 62 15,900
13 - 17 ส.ค. 62 15,900
14 - 18 ส.ค. 62 15,900
18 - 22 ส.ค. 62 14,900
20 - 24 ส.ค. 62 15,900
21 - 25 ส.ค. 62 15,900
25 - 29 ส.ค. 62 14,900
27 - 31 ส.ค. 62 15,900
28 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 15,900
1 - 5 ก.ย. 62 14,900
3 - 7 ก.ย. 62 15,900
4 - 8 ก.ย. 62 15,900
8 - 12 ก.ย. 62 14,900
10 - 14 ก.ย. 62 16,900
11 - 15 ก.ย. 62 16,900
15 - 19 ก.ย. 62 14,900
17 - 21 ก.ย. 62 15,900
18 - 22 ก.ย. 62 15,900
22 - 26 ก.ย. 62 14,900
24 - 28 ก.ย. 62 15,900
25 - 29 ก.ย. 62 15,900
29 ก.ย. - 3 ต.ค. 62 14,900

GDBGGSSY-0708-1 Budget Go Seoul YACHT 5D3N TW-7C

5 วัน 3 คืน

1 - 21 ส.ค. 62


เริ่มต้น 15,900.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ – เมืองเคียงกีโด
Day 3 กรุงโซล
Day 4 กรุงโซล
Day 5 กรุงโซล - สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
1 - 5 ส.ค. 62 15,900
3 - 7 ส.ค. 62 15,900
8 - 12 ส.ค. 62 16,900
10 - 14 ส.ค. 62 15,900
15 - 19 ส.ค. 62 15,900
17 - 21 ส.ค. 62 15,900

GDBGJDGB0709-1 Budget Journey Daegu Gyeongju Busan Super 5D3N TW-7C

5 วัน 3 คืน

17 ส.ค. - 2 ต.ค. 62


เริ่มต้น 15,900.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 สนามบินนานาชาติแดกู หรือ คิมเฮพูซาน ประเทศเกาหลีใต้ - เมืองแดกู
Day 3 เมืองเคียงจู
Day 4 เมืองพูซาน
Day 5 เมืองพูซาน - สนามบินนานาชาติแดกู – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
17 - 21 ส.ค. 62 15,900
21 - 25 ส.ค. 62 16,900
24 - 28 ส.ค. 62 15,900
28 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 16,900
18 - 22 ก.ย. 62 16,900
21 - 25 ก.ย. 62 15,900
25 - 29 ก.ย. 62 16,900
28 ก.ย. - 2 ต.ค. 62 15,900

GDBDJBSY0709-1 Budget Busan Suncheon Yeosu 5D3N 7C

5 วัน 3 คืน

1 ส.ค. - 30 ก.ย. 62


เริ่มต้น 17,900.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 สนามบินนานาชาติเมืองมูอัน จังหวัดชอลลานัมโด ประเทศเกาหลีใต้
Day 3 จังหวัดชอลลานัมโด – เมืองชุนชอน - เมืองพูซาน
Day 4 เมืองพูซาน
Day 5 เมืองพูซาน - สนามบินนานาชาติพูซาน – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
1 - 5 ส.ค. 62 18,900
8 - 12 ส.ค. 62 18,900
15 - 19 ส.ค. 62 18,900
22 - 26 ส.ค. 62 18,900
29 ส.ค. - 2 ก.ย. 62 18,900
5 - 9 ก.ย. 62 17,900
12 - 16 ก.ย. 62 17,900
19 - 23 ก.ย. 62 17,900
26 - 30 ก.ย. 62 17,900

GDPMSSC-0709-1 Premium Snow Seoul Cruise Pro 5D3N Premium Airline

5 วัน 3 คืน

31 ก.ค. - 29 ก.ย. 62


เริ่มต้น 21,900.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ - เมืองเคียงกีโด
Day 3 เมืองเคียงกีโด – กรุงโซล
Day 4 กรุงโซล
Day 5 กรุงโซล - สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
31 ก.ค. - 4 ส.ค. 62 21,900
7 - 11 ส.ค. 62 21,900
9 - 13 ส.ค. 62 22,900
14 - 18 ส.ค. 62 21,900
21 - 25 ส.ค. 62 21,900
28 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 21,900
4 - 8 ก.ย. 62 21,900
11 - 15 ก.ย. 62 22,900
18 - 22 ก.ย. 62 21,900
25 - 29 ก.ย. 62 21,900

GDPMJDGB0709-1 Premium Journey Daegu Gyeongju Busan Pro 5D3N KE

5 วัน 3 คืน

31 ก.ค. - 29 ก.ย. 62


เริ่มต้น 23,900.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 สนามบินนานาชาติแดกู หรือ คิมเฮพูซาน ประเทศเกาหลีใต้ - เมืองพูซาน
Day 3 เมืองเคียงจู
Day 4 เมืองพูซาน
Day 5 เมืองพูซาน - สนามบินนานาชาติคิมเฮ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
31 ก.ค. - 4 ส.ค. 62 23,900
7 - 11 ส.ค. 62 23,900
9 - 13 ส.ค. 62 24,900
14 - 18 ส.ค. 62 23,900
21 - 25 ส.ค. 62 23,900
28 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 23,900
4 - 8 ก.ย. 62 23,900
11 - 15 ก.ย. 62 24,900
18 - 22 ก.ย. 62 23,900
25 - 29 ก.ย. 62 23,900