หน้าแรก > ไทย

GDTH-Package เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม 2D1N VAN

2 วัน 1 คืน

24 มี.ค. - 31 ต.ค. 63


เริ่มต้น 1,299.-
Day 1 เชียงใหม่– ดอยสุเทพ - ปางช้างแม่สา – ดอยม่อนแจ่ม
Day 2 เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
24 มี.ค. - 31 ต.ค. 63 เดินทาง 2-3 ท่าน 2,499
24 มี.ค. - 31 ต.ค. 63 เดินทาง 8-9 ท่าน 1,299
24 มี.ค. - 31 ต.ค. 63 เดินทาง 6-7 ท่าน 1,499
24 มี.ค. - 31 ต.ค. 63 เดินทาง 4-5 ท่าน 1,999
Day 1 กรุงเทพฯ – น่าน – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน – วัดภูมินทร์ – วัดพระธาตุช้างค้ำ - วัดหนองบัว – อ.ปัว
Day 2 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา-ชมพูภูคา – บ่อเกลือ – ภูฟ้า – น่าน
Day 3 ดอยเสมอดาว – ผาหัวสิงห์ – วัดพระธาตุเขาน้อย – วัดพระธาตุแช่แห้ง – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
24 มี.ค. - 31 พ.ค. 63 เดินทาง 8-9 ท่าน 2,600
24 มี.ค. - 31 พ.ค. 63 เดินทาง 6-7 ท่าน 3,900
24 มี.ค. - 31 พ.ค. 63 เดินทาง 4-5 ท่าน 4,500
24 มี.ค. - 31 พ.ค. 63 เดินทาง 2-3 ท่าน 5,200

GDPHD-W3 เชียงคาน 2D1N VAN

2 วัน 1 คืน

28 มี.ค. - 24 พ.ค. 63


เริ่มต้น 2,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – วนอุทยานสวนหินผางาม – เชียงคาน – ถนนคนเดินเชียงคาน
Day 2 ภูทอก–แก่งคุดคู้–วัดป่าห้วยลาด–พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน–พระธาตุศรีสองรัก–กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
28 - 29 มี.ค. 63 2,999
4 - 5 เม.ย. 63 2,999
25 - 26 เม.ย. 63 2,999
9 - 10 พ.ค. 63 2,999
23 - 24 พ.ค. 63 2,999

GDPHD-W5 ปิล๊อค อีต่อง กาญจนบุรี 2D1N VAN

2 วัน 1 คืน

28 มี.ค. - 24 พ.ค. 63


เริ่มต้น 3,333.-
Day 1 กรุงเทพฯ – มีนาคาเฟ่ – วัดถ้ำเสือ – เขื่อนวชิราลงกรณ์ – ปิล๊อค
Day 2 ปิล๊อค – เนินช้างศึก – เหมืองปิล๊อค – น้ำตกจ๊อกกระดิ่น - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
28 - 29 มี.ค. 63 3,333
18 - 19 เม.ย. 63 3,333
25 - 26 เม.ย. 63 3,333
9 - 10 พ.ค. 63 3,333
23 - 24 พ.ค. 63 3,333
Day 1 กรุงเทพฯ – เชียงราย - ฮิโนกิแลนด์ – บ่อน้ำร้อนฝาง - วัดท่าตอน – แม่จัน
Day 2 ดอยตุง – ดอยช้างมูบ – บ้านผาฮี้ – ดอยผาหมี – เจดีย์ชนะศึก - แม่สาย
Day 3 แม่สาย – ถ้ำหลวง – ไร่บุญรอด – วัดร่องเสือเต้น – วัดห้วยปลากั้ง – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 7 เม.ย. 63 7,999
26 - 28 เม.ย. 63 7,999
10 - 12 พ.ค. 63 7,999
24 - 26 พ.ค. 63 7,999
7 - 9 มิ.ย. 63 7,999
21 - 23 มิ.ย. 63 7,999
12 - 14 ก.ค. 63 7,999
19 - 21 ก.ค. 63 7,999
2 - 4 ส.ค. 63 7,999
16 - 18 ส.ค. 63 7,999
6 - 8 ก.ย. 63 7,999
20 - 22 ก.ย. 63 7,999
4 - 6 ต.ค. 63 7,999
18 - 20 ต.ค. 63 7,999

GDPHD-N4F เชียงใหม่ แม่กำปอง 3D2N DD

3 วัน 2 คืน

5 เม.ย. - 20 ต.ค. 63


เริ่มต้น 7,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยสุเทพ– บ้านม้ง ดอยปุย – บ้านข้างวัด - วัดอุโมงค์ – ถนนคนเดินท่าแพ
Day 2 เชียงใหม่ – ผาช่อ– บ้าน100อัน1000อย่าง - วัดพระธาตุดอยคำ - แม่กำปอง
Day 3 แม่กำปอง – เดอะไจแอนท์ – น้ำพุร้อน – วัดศรีสุพรรณ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 7 เม.ย. 63 7,999
26 - 28 เม.ย. 63 7,999
10 - 12 พ.ค. 63 7,999
24 - 26 พ.ค. 63 7,999
7 - 9 มิ.ย. 63 7,999
21 - 23 มิ.ย. 63 7,999
12 - 14 ก.ค. 63 7,999
19 - 21 ก.ค. 63 7,999
2 - 4 ส.ค. 63 7,999
16 - 18 ส.ค. 63 7,999
6 - 8 ก.ย. 63 7,999
20 - 22 ก.ย. 63 7,999
4 - 6 ต.ค. 63 7,999
18 - 20 ต.ค. 63 7,999

GDPHD-N1 เชียงใหม่ ปาย แม่กำปอง 3D2N DD

3 วัน 2 คืน

5 เม.ย. - 20 ต.ค. 63


เริ่มต้น 7,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – สะพานปาย– วัดน้ำฮู - หมู่บ้านสันติชล - พระธาตุแม่เย็น
Day 2 ปาย – ห้วยน้ำดัง – วัดบ้านเด่น – ม่อนแจ่ม – เชียงใหม่
Day 3 เชียงใหม่ – ดอยสุเทพ – บ้านแม่กำปอง – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 7 เม.ย. 63 7,999
26 - 28 เม.ย. 63 7,999
10 - 12 พ.ค. 63 7,999
24 - 26 พ.ค. 63 7,999
7 - 9 มิ.ย. 63 7,999
21 - 23 มิ.ย. 63 7,999
12 - 14 ก.ค. 63 7,999
19 - 21 ก.ค. 63 7,999
2 - 4 ส.ค. 63 7,999
16 - 18 ส.ค. 63 7,999
6 - 8 ก.ย. 63 7,999
20 - 22 ก.ย. 63 7,999
4 - 6 ต.ค. 63 7,999
18 - 20 ต.ค. 63 7,999
Day 1 กรุงเทพฯ – เลย – ภูป่าเปาะ – สวนหินผางาม – ภูเรือ
Day 2 อุทยานฯภูเรือ–พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน–พระธาตุศรีสองรัก–วัดเนรมิตรวิปัสนา – เชียงคาน
Day 3 ตักบาตรข้าวเหนียว – แก่งคุดคู้ – พระบาทภูควายเงิน – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 7 เม.ย. 63 9,999
26 - 28 เม.ย. 63 9,999
10 - 12 พ.ค. 63 9,999
24 - 26 พ.ค. 63 9,999

GDPHD-NE2F อุดร คำชะโนด สังคม เชียงคาน 3D2N DD

3 วัน 2 คืน

5 เม.ย. - 26 มิ.ย. 63


เริ่มต้น 9,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – อุดรธานี – คำชะโนด – วัดพระธาตุบังพวน – วัดผาตากเสื้อ – อ.สังคม
Day 2 วัดป่าภูก้อน – พระบาทภูควายเงิน – เชียงคาน – แก่งคุดคู้ – ล่องเรือแม่น้ำโขง
Day 3 เชียงคาน – ภูป่าเปราะ – สวนหินผางาม – อุดรธานี – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 7 เม.ย. 63 9,999
26 - 28 พ.ค. 63 9,999
10 - 12 มิ.ย. 63 9,999
24 - 26 มิ.ย. 63 9,999

GDPHD-N8F เชียงรายม่วนใจ๋ ภูชี้ฟ้า 3D2N DD

3 วัน 2 คืน

5 เม.ย. - 26 พ.ค. 63


เริ่มต้น 9,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ - เชียงราย – น้ำตกภูซาง – ผาตั้ง - ภูชี้ฟ้า
Day 2 ภูชี้ฟ้า – สามเหลี่ยมทองคำ – แม่สาย – เชียงราย
Day 3 ไร่บุญรอด – วัดร่องขุ่น – ไร่เชิญตะวัน – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 7 เม.ย. 63 9,999
26 - 28 เม.ย. 63 9,999
10 - 12 พ.ค. 63 9,999
24 - 26 พ.ค. 63 9,999
Day 1 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – ออบหลวง – สวนสนบ่อแก้ว – กระเหรี่ยงคอยาว – พระธาตุดอยกองมู – แม่ฮ่องสอน
Day 2 ซูตองเป้ - ปางอุ๋ง – บ้านดิน – ภูโคลน – วัดน้ำฮู – ปาย
Day 3 สะพานประวัติศาสตร์ปาย – ห้วยน้ำดัง – ม่อนแจ่ม – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 7 เม.ย. 63 9,999
26 - 28 เม.ย. 63 9,999
10 - 12 พ.ค. 63 9,999
24 - 26 พ.ค. 63 9,999
Day 1 กรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี – เขื่อนเชี่ยวหลาน – เกาะสมุย
Day 2 เกาะสมุย - หมู่เกาะอ่างทอง
Day 3 สมุยทัวร์เกาะ – สราษฎร์ธานี – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 7 เม.ย. 63 13,900
26 - 28 เม.ย. 63 13,900
10 - 12 พ.ค. 63 13,900
24 - 26 พ.ค. 63 13,900
Day 1 เชียงใหม่ – โรงแรมพูนเพชร
Day 2 เชียงใหม่–ดอยสุเทพ–บ้านแม่กำปอง– พูนเพชร
Day 3 เชียงใหม่–กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
24 มี.ค. - 31 ต.ค. 63 เดินทาง 8-9 ท่าน 1,900
24 มี.ค. - 31 ต.ค. 63 เดินทาง 6-7 ท่าน 2,100
24 มี.ค. - 31 ต.ค. 63 เดินทาง 4-5 ท่าน 2,500
24 มี.ค. - 31 ต.ค. 63 เดินทาง 2-3 ท่าน 2,900

GDPHD-W3 เชียงคาน-สะพานกระจก 2D1N VAN

2 วัน 1 คืน

1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 63


เริ่มต้น 3,333.-
Day 1 กรุงเทพฯ – วนอุทยานสวนหินผางาม – เชียงคาน – ถนนคนเดินเชียงคาน
Day 2 เชียงคาน – สกายวอล์ค – วัดป่าห้วยลาด – พระธาตุศรีสองรัก – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 63 เดินทางได้ทุกวัน 3,333

GDPHD-W2 เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก 2D1N VAN

2 วัน 1 คืน

28 มี.ค. - 26 เม.ย. 63


เริ่มต้น 3,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ – เพรชบูรณ์ – เขาค้อ
Day 2 เขาค้อ – ภูทับเบิก – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
28 - 29 มี.ค. 63 3,900
4 - 5 เม.ย. 63 3,900
25 - 26 เม.ย. 63 3,900
Day 1 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – วัศรีสุพรรณ– ห้วยตึงเฒ่า – สวนดอกมากาเร็ต-กาดหน้ามอ
Day 2 เชียงใหม่ – บ้านแม่กำปอง – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
24 มี.ค. - 31 ต.ค. 63 เดินทาง 8-9 ท่าน 4,299
24 มี.ค. - 31 ต.ค. 63 เดินทาง 6-7 ท่าน 4,499
24 มี.ค. - 31 ต.ค. 63 เดินทาง 4-5 ท่าน 4,999
24 มี.ค. - 31 ต.ค. 63 เดินทาง 2-3 ท่าน 5,999

GDPHD-PK3 แพคเกจ ภูเก็ต พีพี 3D2N VAN

3 วัน 2 คืน

24 มี.ค. - 31 พ.ค. 63


เริ่มต้น 4,500.-
Day 1 สนามบินภูเก็ต – วัดพระทอง – ฮิป ซีวิวรีสอร์ท พีพี
Day 2 ดำน้ำชมประกาลัง – ชาวเกาะ
Day 3 พีพี – ภูเก็ต - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
24 มี.ค. - 31 พ.ค. 63 เดินทาง 8-9 ท่าน 4,500
24 มี.ค. - 31 พ.ค. 63 เดินทาง 6-7 ท่าน 4,900
24 มี.ค. - 31 พ.ค. 63 เดินทาง 4-5 ท่าน 5,500
24 มี.ค. - 31 พ.ค. 63 เดินทาง 2-3 ท่าน 7,500
Day 1 เชียงใหม่ – ASIA HOTELS GROUP (โรงแรมพูนเพชร)
Day 2 เชียงใหม่–ดอยสุเทพ–บ้านแม่กำปอง– พูนเพชร
Day 3 เชียงใหม่–กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
24 มี.ค. - 31 พ.ค. 63 เดินทาง 8-9 ท่าน 3,900
24 มี.ค. - 31 พ.ค. 63 เดินทาง 6-7 ท่าน 4,100
24 มี.ค. - 31 พ.ค. 63 เดินทาง 4-5 ท่าน 4,500
24 มี.ค. - 31 พ.ค. 63 เดินทาง 2-3 ท่าน 4,900

GDPHD-PK1 แพคเกจโรแมนติค เส้นทางดอย 3D2N VAN

3 วัน 2 คืน

24 มี.ค. - 31 พ.ค. 63


เริ่มต้น 4,900.-
Day 1 เชียงใหม่ – ม่อนแจ่ม – วัดบ้านเด่น – เชียงดาว
Day 2 เชียงดาว – ถ้ำเชียงดาว – The Giant Chiangmai – แม่กำปอง
Day 3 แม่กำปอง – วัดกลางน้ำ – น้ำตกแม่กำปอง – น้ำพุร้อนสันกำแพง – เชียงใหม่
วันเวลาเดินทาง ราคา
24 มี.ค. - 31 พ.ค. 63 เดินทาง 8-9 ท่าน 4,900
24 มี.ค. - 31 พ.ค. 63 เดินทาง 6-7 ท่าน 5,200
24 มี.ค. - 31 พ.ค. 63 เดินทาง 4-5 ท่าน 6,900
24 มี.ค. - 31 พ.ค. 63 เดินทาง 2-3 ท่าน 7,900
Day 1 กรุงเทพฯ – น่าน
Day 2 น่าน–พิพิธภัณฑ์น่าน–วัดภูมินทร์–วัดพระธาตุช้างค้ำ - วัดหนองบัว – อ.ปัว
Day 3 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา-ชมพูภูคา – บ่อเกลือ – ภูฟ้า – น่าน
Day 4 ดอยเสมอดาว – ผาหัวสิงห์ – เสาดินนาน้อย - วัดพระธาตุเขาน้อย – วัดพระธาตุแช่แห้ง
Day 5 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
2 - 6 เม.ย. 63 4,900
23 - 27 เม.ย. 63 4,900
7 - 11 พ.ค. 63 4,900
21 - 25 พ.ค. 63 4,900

GDTH-Package หาดใหญ่-หลีเป๊ะ 3D2N VAN

3 วัน 2 คืน

24 มี.ค. - 31 พ.ค. 63


เริ่มต้น 5,500.-
Day 1 สนามบินหาดใหญ่ - ท่าเรือปากบารา –เกาะตะรุเตา –เกาะไข่- เกาะหลีเป๊ะ
Day 2 ดำน้ำ ตามเกาะ(โซนใน) จอยทริป
Day 3 เกาะหลีเป๊ะ – ปากบารา - สนามบินหาดใหญ่
วันเวลาเดินทาง ราคา
24 มี.ค. - 11 เม.ย. 63 ชารีน่าฮิลล์บีชรีสอร์ท ห้อง Cliff Sea View 6,700
24 มี.ค. - 14 พ.ค. 63 ชารีน่าฮิลล์บีชรีสอร์ท ห้อง Cliff Sea View 6,700
24 มี.ค. - 19 เม.ย. 63 วารินทร์ บีช รีสอร์ท ห้อง Air Standard 5,500
24 มี.ค. - 31 พ.ค. 63 บันดาหยารีสอร์ท ห้อง Deluxe Bungalow 5,500
24 มี.ค. - 30 เม.ย. 63 สิตาบีชรีสอร์ท ห้อง Superior Garden View 7,000
24 มี.ค. - 15 พ.ค. 63 อาคีร่ารีสอร์ท ห้อง Superior Garden View 7,900

GDPHD-PK7 หาดใหญ่-เบตง-ปีนัง 3D2N VAN

3 วัน 2 คืน

27 มี.ค. - 24 พ.ค. 63


เริ่มต้น 5,500.-
Day 1 รับหาดใหญ่ - เบตง –สวนดอกไม้ หมื่นบุปผา - อุโมงค์ปิยะมิตร
Day 2 ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง-ตู้ไปรษณีย์เบตง -ปีนัง -ปีนังฮิลล์(ไม่รวมตั๋ว)
Day 3 วัดไทย – วัดพม่า – สินค้าพื้นเมือง - หาดใหญ่
วันเวลาเดินทาง ราคา
27 - 29 มี.ค. 63 5,500
3 - 5 เม.ย. 63 5,500
24 - 26 เม.ย. 63 5,500
8 - 10 พ.ค. 63 5,500
22 - 24 พ.ค. 63 5,500
Day 1 รับที่หาดใหญ่ – เบตง – อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อน้ำร้อน – สวนหมื่นบุปผา
Day 2 เบตง – เขาอัยเยอร์เวง – มาเลเซีย – คาเมร่อน
Day 3 คาเมร่อน – DUTYFREE – ด่านสะเดา – หาดใหญ่
วันเวลาเดินทาง ราคา
27 - 29 มี.ค. 63 5,900
3 - 5 เม.ย. 63 5,900
24 - 26 เม.ย. 63 5,900
8 - 10 พ.ค. 63 5,900
22 - 24 พ.ค. 63 5,900

GDPHD-PK8 อุดร วังเวียง-เวียงจันทร์ 3D2N VAN

3 วัน 2 คืน

27 มี.ค. - 24 พ.ค. 63


เริ่มต้น 5,999.-
Day 1 รับที่อุดร – หนองคาย – เวียงจันทน์ – วังเวียง
Day 2 วังเวียง – ถ้ำจัง – บัคกี้คาร์ - บลูลากูน – กิจกรรม ห่วงยาง / คายัค / น้ำซอง
Day 3 วังเวียง – เวียงจันทน์ – ประตูชัย – พระธาตุหลวง – ตลาดเช้า – อุดร
วันเวลาเดินทาง ราคา
27 - 29 มี.ค. 63 5,999
3 - 5 เม.ย. 63 5,999
17 - 19 เม.ย. 63 5,999
24 - 26 เม.ย. 63 5,999
8 - 10 พ.ค. 63 5,999
22 - 24 พ.ค. 63 5,999
Day 1 รับที่เชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยสุเทพ– บ้านม้ง ดอยปุย – บ้านข้างวัด - วัดอุโมงค์ – ถนนคนเดินท่าแพ
Day 2 เชียงใหม่ – ผาช่อ– บ้าน100อัน1000อย่าง - วัดพระธาตุดอยคำ - แม่กำปอง
Day 3 แม่กำปอง – เดอะไจแอนท์ – น้ำพุร้อน – วัดศรีสุพรรณ – เชียงใหม่
วันเวลาเดินทาง ราคา
27 - 29 มี.ค. 63 5,999
3 - 5 เม.ย. 63 5,999
17 - 19 เม.ย. 63 5,999
24 - 26 เม.ย. 63 5,999
8 - 10 พ.ค. 63 5,999
22 - 24 พ.ค. 63 5,999

GDPHD-PK10 เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ ปาย 3D2N VAN

3 วัน 2 คืน

27 มี.ค. - 24 พ.ค. 63


เริ่มต้น 5,999.-
Day 1 รับที่เชียงใหม่ – ดอยอินทนนท์– พระธาตุจอมทอง – ผาช่อ
Day 2 เชียงใหม่ – ปาย – สะพานปาย – วัดน้ำฮู – หมู่บ้านสันติชล – พระธาตแม่เย็น
Day 3 ปาย – ห้วยน้ำดัง – วัดบ้านเด่น – ม่อนแจ่ม – สวนเอเดน – เชียงใหม่
วันเวลาเดินทาง ราคา
27 - 29 มี.ค. 63 5,999
3 - 5 เม.ย. 63 5,999
17 - 19 เม.ย. 63 5,999
24 - 26 เม.ย. 63 5,999
8 - 10 พ.ค. 63 5,999
22 - 24 พ.ค. 63 5,999
Day 1 กรุงเทพฯ – น้ำตกไทรโยคน้อย – สังขละ - วัดวังก์วิเวการาม – นั่งเรือชมเมืองบาดาล - สะพานมอญ
Day 2 ตักบาตร – ด่านเจดีย์สามองค์ - เขื่อนวชิราลงกรณ์ – ทองผาภูมิ – ปีล๊อค
Day 3 ปีล๊อค – เขื่อนเขาแหลม – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
24 - 26 มี.ค. 63 6,900
7 - 9 เม.ย. 63 6,900
21 - 23 เม.ย. 63 6,900
12 - 14 พ.ค. 63 6,900
26 - 28 พ.ค. 63 6,900

GDPHD คำชะโนด อุดร หนองคาย 2D1N DD

2 วัน 1 คืน

28 มี.ค. - 24 พ.ค. 63


เริ่มต้น 6,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ – อุดรธานี – คำชะโนด – พระใส – ศาลาแก้วกู่ – หนองคาย
Day 2 หนองคาย – วัดป่าภูก้อน - วัดผาตากเสื้อ – วัดพระธาตุบังพวน – อุดร – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
28 - 29 มี.ค. 63 6,900
4 - 5 เม.ย. 63 6,900
25 - 26 เม.ย. 63 6,900
9 - 10 พ.ค. 63 6,900
23 - 24 พ.ค. 63 6,900
Day 1 กรุงเทพฯ – น่าน
Day 2 น่าน–ดอยเสมอดาว-พิพิธภัณฑ์น่าน-วัดภูมินทร์–วัดพระธาตุช้างค้ำ-วัดหนองบัว–ปัว
Day 3 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - ชมพูภูคา – บ่อเกลือ – ไร่ภูฟ้า – วัดพระธาตุเขาน้อย - น่าน
Day 4 วัดพระธาตุแช่แห้ง – วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
2 - 5 เม.ย. 63 6,900
23 - 26 เม.ย. 63 6,900
7 - 10 พ.ค. 63 6,900
21 - 24 พ.ค. 63 6,900
11 - 14 มิ.ย. 63 6,900
25 - 28 มิ.ย. 63 6,900

GDPHD-NE9F ไหว้ 7 พระธาตุ นครพนม 2D1N DD

2 วัน 1 คืน

5 เม.ย. - 14 ก.ย. 63


เริ่มต้น 6,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สกลนคร - นครพนม – พระธาตุมหาชัย – พระธาตุประสิทธิ์ – พระธาตุท่านอุเทน
Day 2 พระธาตุนคร–พระธาตุรุกขนคร– พระธาตุเรณู–พรุธาตุพนม–พระธาตุศรีคุณ–กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 6 เม.ย. 63 6,900
19 - 20 เม.ย. 63 6,900
10 - 11 พ.ค. 63 6,900
24 - 25 พ.ค. 63 6,900
7 - 8 มิ.ย. 63 6,900
21 - 22 มิ.ย. 63 6,900
12 - 13 ก.ค. 63 6,900
26 - 27 ก.ค. 63 6,900
9 - 10 ส.ค. 63 6,900
30 - 31 ส.ค. 63 6,900
13 - 14 ก.ย. 63 6,900
Day 1 กรุงเทพฯ – หลวงพ่อโตสีคิ้ว - อุดรธานี
Day 2 อุดรธานี – คำชะโนด – วัดผาตากเสื้อ – วัดป่าภูก้อน - เขียงคาน
Day 3 เชียงคาน – สกายวอล์คเชียงคาน – แก่งคุดคู้ – ภูป่าเปาะ – ภูเรือ
Day 4 ยอดภูเรือ – พระธาตุศรีสองรัก – วัดเนรมิตรวิปัสนา – ผีตาโขน – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
12 - 15 เม.ย. 63 วันสงกรานต์ 6,900
Day 1 กรุงเทพฯ – นครพนม – พระธาตุเรณู – พระธาตุพนม – ภูผาเทิบ – มุกดาหาร
Day 2 มุกดาหาร–สามพันโบก–หาดหงษ์–น้ำตกสร้อยสวรรค์(ลงรู)– แม่น้ำสองสี – โขงเจียม
Day 3 โขงเจียม – ผาแต้ม – วัดภูพร้าว – วัดพระธาตุหนองบัว – อุบล - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 7 เม.ย. 63 9,900
26 - 28 เม.ย. 63 9,900
10 - 12 พ.ค. 63 9,900
24 - 26 พ.ค. 63 9,900

GDPHD-NE11F อุดร วังเวียง เวียงจันทร์ 3D2N DD

3 วัน 2 คืน

5 เม.ย. - 26 พ.ค. 63


เริ่มต้น 7,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – อุดร – หนองคาย – เวียงจันทน์ – วังเวียง
Day 2 วังเวียง – ถ้ำจัง – บัคกี้คาร์ - บลูลากูน – กิจกรรม ห่วงยาง / คายัค / น้ำซอง
Day 3 วังเวียง – เวียงจันทน์ – ประตูชัย – พระธาตุหลวง – ตลาดเช้า – อุดร – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 7 เม.ย. 63 7,999
26 - 28 เม.ย. 63 7,999
10 - 12 พ.ค. 63 7,999
24 - 26 พ.ค. 63 7,999
Day 1 กรุงเทพฯ – อุดรธานี – ทะเลบัวแดง – วัดพระธาตุบังพวน – วัดผาตากเสื้อ – อ.สังคม
Day 2 วัดป่าภูก้อน – พระบาทภูควายเงิน – เชียงคาน – แก่งคุดคู้ – ล่องเรือแม่น้ำโขง - ดูนกอาบน้ำ
Day 3 เชียงคาน – ภูป่าเปราะ – สวนหินผางาม – อุดรธานี – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 7 เม.ย. 63 7,999
26 - 28 เม.ย. 63 7,999
10 - 12 พ.ค. 63 7,999
24 - 26 พ.ค. 63 7,999

GDPHD-N2F เชียงใหม่ อินทนนท์ ปาย 3D2N DD

3 วัน 2 คืน

5 เม.ย. - 20 ต.ค. 63


เริ่มต้น 7,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – ดอยอินทนนท์– พระธาตุจอมทอง – ผาช่อ
Day 2 เชียงใหม่ – ปาย – สะพานปาย – วัดน้ำฮู – หมู่บ้านสันติชล – พระธาตุแม่เย็น
Day 3 ปาย – ห้วยน้ำดัง – วัดบ้านเด่น – ม่อนแจ่ม – สวนเอเดน – เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 7 เม.ย. 63 7,999
26 - 28 เม.ย. 63 7,999
10 - 12 พ.ค. 63 7,999
24 - 26 พ.ค. 63 7,999
7 - 9 มิ.ย. 63 7,999
21 - 23 มิ.ย. 63 7,999
12 - 14 ก.ค. 63 7,999
19 - 21 ก.ค. 63 7,999
2 - 4 ส.ค. 63 7,999
16 - 18 ส.ค. 63 7,999
6 - 8 ก.ย. 63 7,999
20 - 22 ก.ย. 63 7,999
4 - 6 ต.ค. 63 7,999
18 - 20 ต.ค. 63 7,999

GDPHD-NE5F อุดร บึงกาฬ หนองคาย 3D2N DD

3 วัน 2 คืน

5 เม.ย. - 26 พ.ค. 63


เริ่มต้น 8,333.-
Day 1 กรุงเทพฯ – อุดรธานี – ทะเลบัวแดง – คำชะโนด – หนองคาย
Day 2 บึงกาฬ – หินสามวาฬ - ภูทอก – บึงกาฬ
Day 3 บึงกาฬ – วัดอาฮง – ศาลาแก้วกู่ – หลวงพ่อพระใส – พระธาตุบังพวน – กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 7 เม.ย. 63 8,333
26 - 28 เม.ย. 63 8,333
10 - 12 พ.ค. 63 8,333
24 - 26 พ.ค. 63 8,333

GDPHD-NE3F สกลนคร นครพนม มุกดาหาร 3D2N DD

3 วัน 2 คืน

5 เม.ย. - 26 พ.ค. 63


เริ่มต้น 8,599.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สกลนคร – พิพิธภัณฑ์หลวงปูฝั้น - พระธาตุเชิงชุม – พิพิธภัณฑ์ภูพาน - วัดป่าสุทธาวาส – นครพนม
Day 2 นครพนม – พระธาตุนคร – พระธาตุพนม - วัดศรีมงคลใต้ – ตลาดอินโดจีน มุกดาหาร
Day 3 วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ – ภูผาเทิบ – ตลาดอินโดจีน – สกลนคร – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 7 เม.ย. 63 9,999
26 - 28 เม.ย. 63 9,999
10 - 12 พ.ค. 63 9,999
24 - 26 พ.ค. 63 9,999

GDPHD-S1F สงขลา พัทลุง ปัตตานี 3D2N DD

3 วัน 2 คืน

5 เม.ย. - 26 พ.ค. 63


เริ่มต้น 8,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – เกาะยอ – วัดพะโค๊ะ – หาดทองรีสอร์ท
Day 2 เกาะกระ – ถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน – บ่อน้ำร้อน – เขาคอหงษ์
Day 3 หาดใหญ่ – วัดช้างไห้ – ศาลเจ้าเล่งจูเกียง(เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว) – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 7 เม.ย. 63 8,900
26 - 28 เม.ย. 63 8,900
10 - 12 พ.ค. 63 8,900
24 - 26 พ.ค. 63 8,900
Day 1 กรุงเทพฯ–น่าน–พิพิธภัณฑ์น่าน–วัดภูมินทร์–วัดพระธาตุช้างค้ำ - วัดหนองบัว – อ.ปัว
Day 2 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา-ชมพูภูคา – บ่อเกลือ – ภูฟ้า – น่าน
Day 3 ดอยเสมอดาว – ผาหัวสิงห์ – วัดพระธาตุเขาน้อย – วัดพระธาตุแช่แห้ง – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 7 เม.ย. 63 8,900
26 - 28 เม.ย. 63 8,900
10 - 12 พ.ค. 63 8,900
24 - 26 พ.ค. 63 8,900

GDPHD-NE13F คำชะโนด สังคม เชียงคาน 3D2N DD

3 วัน 2 คืน

13 เม.ย. - 18 ต.ค. 63


เริ่มต้น 8,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ – อุดรธานี – คำชะโนด – วัดพระธาตุบังพวน – วัดผาตากเสื้อ – อ.สังคม
Day 2 วัดป่าภูก้อน –พระบาทภูควายเงิน–เชียงคาน – แก่งคุดคู้ – สะพานกระจกเชียงคาน
Day 3 เชียงคาน – ภูป่าเปราะ – สวนหินผางาม – อุดรธานี – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
13 - 15 เม.ย. 63 วันสงกรานต์ 11,900
24 - 26 เม.ย. 63 8,900
8 - 10 พ.ค. 63 8,900
22 - 24 พ.ค. 63 8,900
5 - 7 มิ.ย. 63 8,900
19 - 21 มิ.ย. 63 8,900
10 - 12 ก.ค. 63 8,900
24 - 26 ก.ค. 63 8,900
7 - 9 ส.ค. 63 8,900
21 - 23 ส.ค. 63 8,900
4 - 6 ก.ย. 63 8,900
18 - 20 ก.ย. 63 8,900
2 - 4 ต.ค. 63 8,900
16 - 18 ต.ค. 63 8,900

GDPHD-S3F กระบี่ สัมผัสทะเลสวย น้ำใส 3D2N DD

3 วัน 2 คืน

5 เม.ย. - 26 พ.ค. 63


เริ่มต้น 9,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ – กระบี่ – สระมรกต – น้ำตกร้อน
Day 2 กระบี่ – ท่องทะเลกระบี่ – ทะเลแหวก – ดำน้ำดูปะการัง
Day 3 กระบี่ – วัดถ้ำเสือ – เขาขนาบน้ำ – ลานปูดำ - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 7 เม.ย. 63 9,900
26 - 28 เม.ย. 63 9,900
10 - 12 พ.ค. 63 9,900
24 - 26 พ.ค. 63 9,900
Day 1 กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช – วัดพระธาตุ – วัดพ่อท่านคล้าย – บ้านคีรีวง
Day 2 บ้านคีรีวง – หนานหินท่าหา – สะพานแขวน – วัดไอ้ไข่ – หาดขนอม
Day 3 ขนอม – โลมาชมพู – หินพับผ้า – เกาะนุ้ยนอก – พิพิธภัณฑ์หนังตะลุง - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 7 เม.ย. 63 9,999
26 - 28 เม.ย. 63 9,999
10 - 12 พ.ค. 63 9,999
24 - 26 พ.ค. 63 9,999

GDPHD-N9F ดอยตุง ดอยแม่สลอง 3D2N DD

3 วัน 2 คืน

5 เม.ย. - 26 พ.ค. 63


เริ่มต้น 9,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – เชียงราย - ดอยตุง – ดอยแม่สลอง
Day 2 ดอยแม่สลอง – แม่สาย – สามเหลี่ยมทองคำ – เชียงราย
Day 3 ไร่บุญรอด – วัดร่องขุ่น – ไร่เชิญตะวัน – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 7 เม.ย. 63 9,999
26 - 28 เม.ย. 63 9,999
10 - 12 พ.ค. 63 9,999
24 - 26 พ.ค. 63 9,999
Day 1 กรุงเทพฯ – ภูเก็ต – พระผุด – อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร – เกาะไข่
Day 2 ภูเก็ต – พีพี
Day 3 ภูเก็ต – วัดฉลอง – หาซื้อของฝาก – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 7 เม.ย. 63 10,900
26 - 28 เม.ย. 63 10,900
10 - 12 พ.ค. 63 10,900
24 - 26 พ.ค. 63 10,900

GDPHD-N6F เชียงราย เชียงใหม่ 3D2N Budget Airlines

3 วัน 2 คืน

5 เม.ย. - 26 พ.ค. 63


เริ่มต้น 10,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ–เชียงราย-ไร่เชิญตะวัน-วัดร่องเสือเต้น–วัดห้วยปลากั้ง-ไร่ฉุยฟง–แม่สลอง
Day 2 ดอยแม่สลอง – วัดท่าตอน – ฮิโนกิแลนด์ – วัดบ้านเด่น – เชียงใหม่
Day 3 เชียงใหม่ – ดอยสุเทพ – วัดอุโมงค์ – พระธาตุดอยคำ - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 7 เม.ย. 63 10,900
26 - 28 เม.ย. 63 10,900
10 - 12 พ.ค. 63 10,900
24 - 26 พ.ค. 63 10,900