ลงทะเบียนจองทัวร์

GT1 ไต้หวันคุณภาพ ท่องเที่ยวอารยธรรม 4 วัน 3 คืน CI

CHINA AIRLINES
4 วัน 3 คืน

ห้องพัก ราคาต่อคน จำนวนผู้เดินทาง รวม
ผู้ใหญ่ (พักคู่) 27900
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) 34900
รวม ผู้ใหญ่ , เด็ก

รายละเอียดการจ่ายเงิน