ลงทะเบียนจองทัวร์

GT9 ไต้หวันสบายๆ ลุยร้านมิชลินสตาร์ 3 วัน 2 คืน CI

CHINA AIRLINES
3 วัน 2 คืน

ห้องพัก ราคาต่อคน จำนวนผู้เดินทาง รวม
ผู้ใหญ่ (พักคู่) 50900
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) 59900
รวม ผู้ใหญ่ , เด็ก

รายละเอียดการจ่ายเงิน